zanpan
My name is Jiyon Sumisu   Malta
 
 
Twwiterrr ๐Ÿ™„ plays tv [plays.tv]
Negitaku [www.negitaku.org] ๐Ÿ™„ Youtube ๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„๐Ÿ™„
Currently Offline
Last Online 9 hrs, 3 mins ago

Recent Activity

214 hrs on record
last played on Feb 24
1,915 hrs on record
last played on Feb 24
5,066 hrs on record
last played on Feb 17
Noa Feb 2 @ 7:45pm 
โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–€ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–€โ–ˆโ–€ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–„โ–‘โ–’โ–ˆ
โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–€ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–€ โ–’โ–ˆโ–‘โ–„โ–„ โ–’โ–ˆโ–‘ โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–’โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–’โ–ˆโ–’โ–ˆ
โ–’โ–ˆโ–‘โ–’โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–„ โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ โ–„โ–ˆโ–„ โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–„โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–€โ–ˆ

โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–„โ–€
โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–’โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–ˆโ–€โ–„โ–‘
โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–„โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–’โ–ˆ

โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–’โ–ˆ โ–€โ–ˆโ–€ โ–’โ–ˆโ–„โ–‘โ–’โ–ˆ โ–‘โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ
โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘ โ–’โ–ˆโ–€โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘ โ–’โ–ˆโ–’โ–ˆโ–’โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ
โ–’โ–ˆโ–„โ–„โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–’โ–ˆ โ–„โ–ˆโ–„ โ–’โ–ˆโ–‘โ–‘โ–€โ–ˆ โ–’โ–ˆโ–‘โ–’โ–ˆ
Aruma.nkr Jan 6 @ 12:00pm 
...............โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ....._ยธโ€žโ€žโ€žโ€ž_ใ€€ใ€€ใ€€โ–‚ โ–ชใ€€โ–‚โ–„โ–…โ–†โ–‡โ– โ–€โ–€ใ€“โ—ฃโ–ฌ โ–ช ๏ฟญ โ€ฆ
โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ.โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ...โ€ž--~*'ยฏโ€ฆโ€ฆ.'\โ—ขโ–†โ–‡โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–†โ–ƒโ–‚ใ€€ โ–ช ๏ฟญโ–‚โ–„โ–ƒโ–„โ–‚
โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ.โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ (โ€ž-~~--โ€žยธ_โ€ฆ.,/รฌ'โ—ขโ–‡โ–ˆโ–€ใ€€ยจโ–‚โ–„โ–…โ–†โ–‡โ–ˆโ–ˆโ– โ– ใ€“โ—ฅโ—ฃโ–„
โ€ฆโ€ฆ.โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆ.ยธโ€ž-^"ยฏ : : : : :ยธ-ยฏ"ยฏ/'
โ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆโ€ฆยธโ€žโ€ž-^"ยฏ : : : : : : : '\ยธโ€žโ€ž,-"
**ยฏยฏยฏ'^^~-โ€žโ€žโ€ž----~^*'"ยฏ : : : : : : : : : :ยธ-"
.:.:.:.:.โ€ž-^;;.... : : : : : : :: : : : : : :โ€ž-"
:.:.:.:.:.:.:.:. ;;..... : : : : : : : ยธโ€ž-^ยฏ
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ยธโ€žโ€ž-^ยฏ
:.' : : '\ : : : : : : : ;ยธโ€žโ€ž-~"ยฏ
:.:.:: :"-โ€ž""***/*'รฌยธ'ยฏ
:.': : : : :"-โ€ž : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'รŒ
: : : : : : :, : : : : : :/
"-โ€ž_::::_โ€ž-*__โ€žโ€ž~".
ใ“ใ‚“ใซใกใฏzanpanใ•ใ‚“
ๅ…ˆใ€…ๆœˆใ€ใ‚ใชใŸใซSouvenir AWP๏ฝœDragon Lore(Factory Nwe)ใ‚’่ฒธใ—ใŸใฎใงใ™ใŒใ„ใพใ ใซ่ฟ”ๆธˆใชใ้Ÿณไฟกๆ™ฎ้€šใฎ็‚บใ€ๆœ€ๅพŒใฎๅ‹งๅ‘Šใจใ—ใฆใ“ใกใ‚‰ใซ่จ˜ๅ…ฅใ•ใ›ใฆใ„ใŸใ ใใพใ™
ใ“ใกใ‚‰ใจใ—ใฆใ‚‚ใ‚ใพใ‚Šไบ‹ๆฒ™ๆฑฐใ‚’่ตทใ“ใ—ใŸใใชใ„ใฎใงๆ—ฉๆ€ฅใซใ‚นใ‚ญใƒณใ‚’่ฟ”ๆธˆใ—ใฆใ„ใŸใ ใ‘ใ‚Œใฐ็ตๆง‹ใชใฎใงใ™ใŒใ‚‚ใ—ใใ‚ŒใŒไธๅฏ่ƒฝใชๅ ดๅˆใ‚นใ‚ญใƒณไพกๆ ผใ€ๅปถๆปžๆ–™้‡‘ไธฆใณใซ่ซธๆ‰‹ๆ•ฐๆ–™ใจใ—ใฆ70ไธ‡ๅ††ใ‚’่ซ‹ๆฑ‚ใ„ใŸใ—ใพใ™ใฎใงไฝ•ๅ’ใ”ไบ†ๆ‰ฟใใ ใ•ใ„
Galahad Nov 25, 2017 @ 3:52am 
.| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :โ€-'\,
...\ : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : โ€œ~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : โ€œ,: : : : : : : : : : :,~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :โ€-,
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-โ€œ: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-โ€œ
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"โ€'~---~โ€" : : : : : : : : : : : : = :"โ€~~ '
Dope Sep 10, 2017 @ 3:37pm 
ใ‚ใฎ๏ผ:d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker::d2invoker:
Dope Sep 10, 2017 @ 3:36pm 
zanpanโ””(ีžุฉฺผโ—”)ใ€