เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
9 จาก 19 (47%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 19 ก.ย. 2014 @ 7:40pm

Royal Ride

Earn Gold without overfilling. 2 min minimum.
ปลดล็อค 21 พ.ย. 2014 @ 1:25pm

Stealth Adept

Using Ninja Mono, earn Stealth. 3 min minimum.
ปลดล็อค 23 พ.ค. 2015 @ 9:31am

Stealth Master

Using Ninja Mono, earn Stealth. 7 min minimum.
ปลดล็อค 21 ก.ย. 2014 @ 2:33pm

Stainless

Earn Clean Finish and Gold 3 times in a row.
ปลดล็อค 19 ก.ย. 2014 @ 7:58pm

PPM 10,000

10000 points per minute. 3 minute minimum.
ปลดล็อค 21 ก.ย. 2014 @ 2:22pm

PPM 30,000

30000 points per minute. 3 minute minimum.
ปลดล็อค 25 เม.ย. 2015 @ 9:37am

Spotlight Finish

Finish Clean, Gold before finish, hit last block, elite only.
ปลดล็อค 19 ก.ย. 2014 @ 7:52pm

Olympian

Earn triple a gold medal requirement. 2 min minimum.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2014 @ 5:22am

Ninjutsu

Stealth and collect every color block. 3 min minimum.Stealth Legend

Using Ninja Mono, earn Stealth. 11 min minimum.

Laser Show

Collect matches in 4 colors simultaneously.

Snowstorm

Collect a chain reaction of 7 white blocks.

Big Kahuna

Score 17000 points in a single match.

Brutus

Dethrone a friend from a global scoreboard.

Ambush

Beat a friend's score less than 15 min. after they earn it.

Bauer

Collect a match of 24 blocks.

Bizarro

Fill all columns within 15 seconds. No greys. No matches.

Sunburn

Turn 21 blocks red with a single paint.

Candy Stripe

Make a candy stripe.


;