Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0.8h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
9 από 19 (47%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2014 στις 19:40

Royal Ride

Earn Gold without overfilling. 2 min minimum.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Νοε 2014 στις 13:25

Stealth Adept

Using Ninja Mono, earn Stealth. 3 min minimum.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Μαϊ 2015 στις 9:31

Stealth Master

Using Ninja Mono, earn Stealth. 7 min minimum.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2014 στις 14:33

Stainless

Earn Clean Finish and Gold 3 times in a row.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2014 στις 19:58

PPM 10,000

10000 points per minute. 3 minute minimum.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2014 στις 14:22

PPM 30,000

30000 points per minute. 3 minute minimum.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Απρ 2015 στις 9:37

Spotlight Finish

Finish Clean, Gold before finish, hit last block, elite only.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2014 στις 19:52

Olympian

Earn triple a gold medal requirement. 2 min minimum.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2014 στις 5:22

Ninjutsu

Stealth and collect every color block. 3 min minimum.Stealth Legend

Using Ninja Mono, earn Stealth. 11 min minimum.

Laser Show

Collect matches in 4 colors simultaneously.

Snowstorm

Collect a chain reaction of 7 white blocks.

Big Kahuna

Score 17000 points in a single match.

Brutus

Dethrone a friend from a global scoreboard.

Ambush

Beat a friend's score less than 15 min. after they earn it.

Bauer

Collect a match of 24 blocks.

Bizarro

Fill all columns within 15 seconds. No greys. No matches.

Sunburn

Turn 21 blocks red with a single paint.

Candy Stripe

Make a candy stripe.


;