5.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Montaro
This is Ðoge.
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 28 ก.ค. 2016 @ 12:29pm
Ðoge Ðoge
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Lazy Cate
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Not Banana
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Air Ðoge
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Chicken
5 จาก 5 ในชุดที่ 1