5.1 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Montaro
This is Ðoge.
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Ιουλ 2016 στις 12:29
Ðoge Ðoge
1 από 5, Σειρά 1
Lazy Cate
2 από 5, Σειρά 1
Not Banana
3 από 5, Σειρά 1
Air Ðoge
4 από 5, Σειρά 1
Chicken
5 από 5, Σειρά 1