เหรียญตรา The Decimation of Olarath
The Untrained Eye
เลเวล 3, 300 XP
ปลดล็อค 31 ก.ค. 2016 @ 6:34pm
Mars
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Uranus
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Jupiter
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Neptune
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Saturn
5 จาก 5 ในชุดที่ 1