เลเวล 63 XP 23,492
308 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 64
เหรียญตรา