Úroveň 63 XP 23,154
646 XP pro dosažení 64. úrovně
Odznaky