Úroveň 63 XP 23,492
308 XP pro dosažení 64. úrovně
Odznaky