Tigwyk
Lee   Vancouver, British Columbia, Canada
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 62 วัน ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,254
รางวัลความสำเร็จ
17%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

38 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 4 ม.ค.
24 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 3 ม.ค.
12.9 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 1 ม.ค.
< >
ความเห็น
Fear 7 พ.ย. 2015 @ 2:57pm 
Tig <3 :steammocking: