SRS
SRS   Ningbo, Zhejiang, China
 
 
1
欢迎到访,本人萌新,正在研读《假大佬的自我修养》,如果我们趣味相投记得找我联♂基哦,这是本人的游戏池
游戏涉猎类型:第一人称视角,沙盒,生存,恐怖,射击,塔防, 膜法
束之高阁类型:Artifex Mundi发行的游戏(不喜画风),回合制,地外视角(我有太空恐惧症)
电脑已瘫(我差不多是只废机了),在配新电脑之前大概是告别中高配置游戏了
另:SG被我加黑者无外乎两种,先拉黑我的和删roll的,删roll者可联系解黑
Currently Offline
Last Online 12 mins ago

Recent Activity

5.5 hrs on record
last played on May 23
3.1 hrs on record
last played on May 23
3.1 hrs on record
last played on May 23
myself May 23 @ 1:58am 
老弟,好久不见。近来可好
🌸Chicahien🌸 May 11 @ 8:38pm 
Fun weekend
🌸Chicahien🌸 May 9 @ 6:59pm 


good Morning
QiGuTnT May 7 @ 7:06pm 
...............…………………………._¸„„„„_   ▂ ▪ ▂▄▅▆▇■▀▀〓◣▬ ▪ ■ …
…………………….…………...„--~*'¯…….'\◢▆▇████████▆▃▂ 
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'◢▇█▀ ¨▂▄▅▆▇██■■〓◥◣▄
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^;;.... : : : : : : :: : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:. ;;..... : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„
BAHAMUT Farmskins.com May 6 @ 10:46pm 
▒▒▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▒▓▒▒░█░▄▄
▒▒▄▀▀▄▄█░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█░░▀▄▄▄▄▄▀░░█
▒▒█░░░░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░░░░█
▒▒▒▀▀▄▄█░▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒█░░░█▒░░░░█▒░░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒█░░░░░░░▀░░░░░█
▒▒▒▒▒▄▄█░▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒█░░█▄▄█▄▄█░░█
▒▒▒▒█░░░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▒▒▒▒█▄▄█░░█▄▄█░░░░░░█▄▄█░░█▄▄█
🌸Chicahien🌸 May 5 @ 3:19am 
Have a nice weekend