เลเวล 9 XP 930
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา