rockd86
Rocco   Rionero In Vulture, Basilicata, Italy
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 4 วันที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
370
รางวัลความสำเร็จ
22%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

0.7 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 มิ.ย.
4.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 เม.ย.
1.9 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 9 เม.ย.