เลเวล 13 XP 1,661
139 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา