เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0.6h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
252 of 339 (74%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 1:38pm

Magdalene

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 1:39pm

Cain

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:51pm

Judas

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:01pm

The Womb

Chapter 4 - The Womb unlocked.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:01pm

The Harbingers

The horsemen are loose.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:01pm

A Cube of Meat

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:28pm

The Book of Revelations

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:10pm

A Noose

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:00pm

The Nail

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:29pm

A Quarter

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:38pm

A Fetus in a Jar

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 ส.ค. 2015 @ 5:15am

A Small Rock

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 5 พ.ย. 2014 @ 1:38pm

Monstro's Tooth

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 2:50pm

Lil' Chubby

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 11 ส.ค. 2015 @ 10:28am

Loki's Horns

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 11 ส.ค. 2015 @ 9:59am

Something From The Future

New boss in the basement!
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2015 @ 1:43pm

Something Cute

New boss in the caves!
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:50pm

Something Sticky

New boss in the depths!
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 12:26pm

A Bandage

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2015 @ 10:36am

A Cross

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 27 ก.ค. 2015 @ 3:48am

A Bag of Pennies

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:00pm

The Book of Sin

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 2:15pm

Little Gish

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 28 ส.ค. 2015 @ 4:25pm

Little Steven

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 17 ส.ค. 2015 @ 2:45pm

Little C.H.A.D.

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 3:39pm

A Gamekid

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 27 ก.ค. 2015 @ 3:36am

A Halo

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:54pm

Mr. Mega

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 31 ส.ค. 2015 @ 12:05pm

The D6

Isaac now holds the D6!
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:17pm

The Parasite

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:52pm

???

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 1:47pm

Everything is Terrible!!!

The game just got harder!
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 3:02pm

It Lives!

Your future's past waits.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:44pm

Mom's Contact

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 20 ส.ค. 2015 @ 2:33pm

The Necronomicon

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:06pm

Basement Boy

Beat basement without taking damage.
ปลดล็อค 25 ส.ค. 2015 @ 2:30pm

Spelunker Boy

Beat caves without taking damage.
ปลดล็อค 2 ก.ย. 2015 @ 11:05am

Dark Boy

Beat depths without taking damage.
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2015 @ 3:53am

Mama's Boy

Beat womb without taking damage.
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2015 @ 2:14pm

Golden God!

You are the best!!
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 1:41pm

Eve

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:39pm

Mom's Knife

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:51pm

The Razor

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:11pm

Guardian Angel

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 ส.ค. 2015 @ 1:00pm

A Bag of Bombs

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 7:45am

Demon Baby

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 1 ก.ย. 2015 @ 12:04pm

Forget Me Now

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 11 ส.ค. 2015 @ 10:44am

The D20

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2015 @ 10:46am

Celtic Cross

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 ส.ค. 2015 @ 1:56pm

Abel

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 7:02am

Curved Horn

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 20 ส.ค. 2015 @ 3:57pm

Sacrificial Dagger

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2015 @ 6:04am

Bloody Lust

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2015 @ 6:17am

Blood Penny

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 5:59am

Blood Rights

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 11:19am

The Polaroid

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 10:05am

Dad's Key

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 11:50am

Blue Candle

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 ส.ค. 2015 @ 1:25pm

Lucky Toe

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 5:09am

Epic Fetus

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:00pm

Guppy's Hairball

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 26 ส.ค. 2015 @ 10:11am

A Forgotten Horseman

Unlocked a new boss!
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:07pm

Samson

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 17 ส.ค. 2015 @ 3:15pm

Something Icky

New boss in the womb!
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

!Platinum God!

OMG!
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 1:41pm

Isaac's Head

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 25 ส.ค. 2015 @ 4:16pm

Maggy's Faith

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 6:52am

Judas' Tongue

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 1 ก.ย. 2015 @ 1:09pm

???'s Soul

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 6:02am

Samson's Lock

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2015 @ 4:03am

Cain's Eye

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 20 ส.ค. 2015 @ 3:52pm

Eve's Bird Foot

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2015 @ 4:11am

The Left Hand

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 11:50am

The Negative

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:36pm

Azazel

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 1:51pm

Lazarus

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:26pm

Eden

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 11:04am

The Lost

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 11:57am

Dead Boy

Beat Chest or Dark Room without taking damage.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 2:48pm

Lucky Rock

Destroy 100 rocks.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:10pm

The Cellar

Alt stage to the basement.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:36pm

The Catacombs

Alt stage to the caves.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 4:34am

The Necropolis

Alt stage to the depths.
ปลดล็อค 8 ก.ย. 2015 @ 12:50pm

Rune of Hagalaz

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 4:46am

Rune of Jera

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 11:36am

Rune of Ehwaz

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 12:18pm

Rune of Dagaz

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 5:23am

Rune of Ansuz

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 8 ก.ย. 2015 @ 1:21pm

Rune of Algiz

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 8 ก.ย. 2015 @ 1:36pm

Credit Card

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 3 ธ.ค. 2016 @ 11:13am

Card Against Humanity

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 13 เม.ย. @ 3:48pm

Death's Touch

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:50pm

Missing No.

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 11 ส.ค. 2015 @ 10:40am

Isaac's Tears

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 4:51am

Guillotine

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2015 @ 9:46am

Judas' Shadow

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:05pm

Maggy's Bow

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:21pm

Cain's Other Eye

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 26 ส.ค. 2015 @ 10:34am

Black Lipstick

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:44pm

Eve's Mascara

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 31 ส.ค. 2015 @ 12:10pm

Fate

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 2 ก.ย. 2015 @ 11:11am

???'s Only Friend

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2014 @ 10:15am

Samson's Chains

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 ส.ค. 2015 @ 6:04pm

Lazarus' Rags

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 ส.ค. 2015 @ 4:17pm

Broken Ankh

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 ส.ค. 2015 @ 6:09pm

Store Credit

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 ส.ค. 2015 @ 4:21pm

Pandora's Box

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 3:05pm

Blank Card

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 ส.ค. 2015 @ 6:01am

Book of Secrets

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 31 ส.ค. 2015 @ 2:40pm

Mysterious Paper

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 31 ส.ค. 2015 @ 5:25pm

Mystery Sack

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 3:01pm

Undefined

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 10:29am

Satanic Bible

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:04pm

Daemon's Tail

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 10:05am

Abaddon

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 11:54am

Isaac's Heart

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 12:42pm

The Mind

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 11:57am

The Body

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 12:50pm

The Soul

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:04pm

Blue Map

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:52pm

There's Options

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 1:25pm

Black Candle

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 11:54am

Stop Watch

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 14 พ.ย. 2014 @ 10:15am

Wire Coat Hanger

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:01pm

Ipecac

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:19pm

Experimental Treatment

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:16pm

Krampus

Unlocked another miniboss!
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:24pm

Head of Krampus

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 12:28pm

Super Meat Boy

Built him out of meat cubes.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 2:51pm

Butter Bean

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 1:53pm

Little Baggy

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2015 @ 2:36pm

Blood Bag

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 9:40am

The D4

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2015 @ 2:14pm

Missing Poster

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:48pm

Rubber Cement

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:04pm

Store Upgrade lv.1

Donated 20 pennies to the shop.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 1:24pm

Store Upgrade lv.2

Donated 100 pennies to the shop.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:14pm

Store Upgrade lv.3

Donated 200 pennies to the shop.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 11:41am

Store Upgrade lv.4

Donated 600 pennies to the shop.
ปลดล็อค 11 ส.ค. 2015 @ 10:44am

Angels

They are waiting.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 3:02pm

Darkness Falls

Unlocked Challenge #4.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 1:38pm

The Tank

Unlocked Challenge #5.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:10pm

Solar System

Unlocked Challenge #6.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 3:02pm

Suicide King

Unlocked Challenge #7.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 4:00pm

Cat Got Your Tongue

Unlocked Challenge #8.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:38pm

Demo Man

Unlocked Challenge #9.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 1:38pm

Cursed!

Unlocked Challenge #10.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 5:09am

Glass Cannon

Unlocked Challenge #11.
ปลดล็อค 16 ส.ค. 2015 @ 10:05am

The Family Man

Unlocked Challenge #19.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2014 @ 3:01pm

Purist

Unlocked Challenge #20.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 11:51am

The D100

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 1:02pm

Red Candle

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 12:17pm

Lost Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 12 ก.ย. 2015 @ 5:44am

Shadow Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 26 ก.ย. 2016 @ 2:40pm

Glass Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 6 ก.ย. 2015 @ 1:13pm

Wrapped Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 2:52pm

Begotten Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 21 ก.ย. 2016 @ 12:18pm

-0- Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2014 @ 3:02pm

Glitch Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 9 ส.ค. 2015 @ 3:21pm

Lord of the Flies

You became Lord of the Flies.
ปลดล็อค 6 เม.ย. 2016 @ 12:56pm

Fart Baby

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 16 ต.ค. 2016 @ 10:02am

Purity

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 19 ก.ย. 2016 @ 10:39am

D12

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 25 ก.ย. 2016 @ 1:49pm

Betrayal

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 19 ธ.ค. 2016 @ 11:05am

Fate's Reward

Unlocked a new item
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2016 @ 10:00am

Athame

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 9 ต.ค. 2016 @ 8:54am

Blind Rage

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 4 พ.ย. 2015 @ 2:21pm

Maw of the Void

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2016 @ 10:32am

Eden's Blessing

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 ก.ย. 2016 @ 12:19pm

Sworn Protector

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 4 พ.ย. 2015 @ 2:05pm

Incubus

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 2 พ.ย. 2015 @ 11:33am

Lil' Chest

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:04am

Censer

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:53am

Evil Eye

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 13 ก.พ. 2016 @ 12:06pm

My Shadow

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:40am

Cracked Dice

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 10:17am

Black Feather

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:26am

Lusty Blood

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 1 พ.ย. 2015 @ 8:02am

Lilith

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 10:03am

Key Bum

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2016 @ 9:20am

GB Bug

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 5 ต.ค. 2016 @ 11:38am

Zodiac

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 10:13am

Box of Friends

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2016 @ 12:03pm

Rune Bag

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 4 พ.ย. 2015 @ 1:58pm

Immaculate Conception

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 3 ธ.ค. 2016 @ 2:59pm

Gold Heart

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 4 พ.ย. 2015 @ 1:46pm

Blue Womb

Unlocked a hidden chapter.
ปลดล็อค 1 พ.ย. 2015 @ 8:02am

Lucky Pennies

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 13 ก.พ. 2016 @ 2:56am

Wooden Nickel

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 13 ก.พ. 2016 @ 3:25am

Cain holds Paperclip

Unlocked a new starting item.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

XXXXXXXXL

Unlocked Challenge #21.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

SPEED!

Unlocked Challenge #22.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

Blue Bomber

Unlocked Challenge #23.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

PAY TO PLAY

Unlocked Challenge #24.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

Have a heart

Unlocked Challenge #25.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

I RULE!

Unlocked Challenge #26.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

BRAINS!

Unlocked Challenge #27.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

PRIDE DAY!

Unlocked Challenge #28.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

Onan's Streak

Unlocked Challenge #29.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2015 @ 11:41am

The Guardian

Unlocked Challenge #30.
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2016 @ 12:03pm

Cry Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 26 ก.ย. 2016 @ 2:53pm

Green Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 25 ก.ย. 2016 @ 1:57pm

Brown Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2016 @ 10:06am

Lil' Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 9 ต.ค. 2016 @ 2:48pm

Rage Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 12 เม.ย. 2016 @ 12:21pm

Black Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 21 ก.ย. 2016 @ 12:07pm

Long Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 24 ส.ค. 2016 @ 7:01am

Yellow Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 21 ก.ย. 2016 @ 12:28pm

White Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2016 @ 12:03pm

Buddy Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 17 เม.ย. 2016 @ 9:31am

Sucky Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 19 ต.ค. 2016 @ 2:13pm

Picky Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 25 ก.ย. 2016 @ 1:57pm

Belial Baby

Unlocked a new co-player baby.
ปลดล็อค 2 พ.ย. 2015 @ 11:33am

Special Hanging Shopkeepers

Unlocked a secret.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 10:18am

Generosity

...
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:05am

Everything is Terrible 2!!!

Greed just got harder!
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:27am

Special Shopkeepers

Unlocked a secret.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 9:53am

Eve now holds Razor Blade

Unlocked a new starting item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2016 @ 10:05am

Store Key

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 10:01am

Lost holds Holy Mantle

Unlocked a new starting item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 11:36am

Keeper now holds... A Penny!

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 11:44am

Noose Baby

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 11:39am

Keeper holds Wooden Nickel

Unlocked a new starting item.
ปลดล็อค 24 ก.ย. 2016 @ 8:14am

Keeper holds Store Key

Unlocked a new starting item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 11:42am

Deep Pockets

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 24 ก.ย. 2016 @ 8:18am

Karma

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 11:23am

Sticky Nickels

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2016 @ 10:18am

Keeper

Unlocked a new character.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:06pm

Backasswards

Unlocked a new challenge.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:06pm

Aprils fool

Unlocked a new challenge.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:06pm

Pokey Mans

Unlocked a new challenge.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:06pm

Ultra Hard

Unlocked a new challenge.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:06pm

PONG

Unlocked a new challenge.
ปลดล็อค 19 ก.พ. @ 3:53pm

D Infinity

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 25 ม.ค. @ 5:25am

Shade

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 23 เม.ย. @ 8:44am

Dull Razor

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 26 มี.ค. @ 8:22am

Dark Prince's Crown

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 5:27pm

Locust of Wrath

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 8 ม.ค. @ 2:51pm

Locust of Pestilence

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 5:27pm

Locust of Famine

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 25 เม.ย. @ 11:38am

Locust of Death

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 4:34am

Locust of Conquest

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 4:44am

Hushy

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 8 ม.ค. @ 8:28am

Brown Nugget

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 25 ม.ค. @ 5:14am

New Area

Unlocked a new area.
ปลดล็อค 25 เม.ย. @ 12:16pm

Once More with Feeling!

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 19 ก.พ. @ 3:53pm

Hat trick!

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 19 ก.พ. @ 5:51am

Sin collector

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 3 ม.ค. @ 4:17pm

Mr. Resetter!

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 2 ก.ค. @ 10:23am

Living on the edge

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 21 พ.ค. @ 6:40am

U Broke It!

Unlocked a new item.
ปลดล็อค 25 ม.ค. @ 5:25am

Delirious

Unlocked a new item.Empty Vessel

Unlocked a new item.

Cambion Conception

Unlocked a new item.

Serpent's Kiss

Unlocked a new item.

Succubus

Unlocked a new item.

Get out of Jail Free Card

Unlocked a new item.

Gold Bomb

Unlocked a new item.

2 new pills

Unlocked a new item.

2 new pills

Unlocked a new item.

Poker Chip

Unlocked a new item.

Stud Finder

Unlocked a new item.

D8

Unlocked a new item.

Kidney Stone

Unlocked a new item.

Blank Rune

Unlocked a new item.

Red Baby

Unlocked a new co-player baby.

Blue Baby

Unlocked a new co-player baby.

Big Baby

Unlocked a new co-player baby.

Goat Head Baby

Unlocked a new co-player baby.

Hive Baby

Unlocked a new co-player baby.

Colorful Baby

Unlocked a new co-player baby.

Whore Baby

Unlocked a new co-player baby.

Cracked Baby

Unlocked a new co-player baby.

Dripping Baby

Unlocked a new co-player baby.

Blinding Baby

Unlocked a new co-player baby.

Dark Baby

Unlocked a new co-player baby.

Revenge Baby

Unlocked a new co-player baby.

Mega

Unlocked...

Rib of Greed

Unlocked a new item.

1001%

Nerd x 1000000

Super Greed Baby

Unlocked a new item.

Sale Baby

Unlocked a new item.

Eucharist

Unlocked a new item.

Silver Dollar

Unlocked a new item.

King Baby

Unlocked a new co-player baby.

Bloody Crown

Unlocked a new item.

Eden's Soul

Unlocked a new item.

Compound Fracture

Unlocked a new item.

Euthanasia

Unlocked a new item.

Holy Card

Unlocked a new item.

Crooked Penny

Unlocked a new item.

Void

Unlocked a new item.

D1

Unlocked a new item.

Glyph of Balance

Unlocked a new item.

Sack of Sacks

Unlocked a new item.

Eye of Belial

Unlocked a new item.

Meconium

Unlocked a new item.

Stem Cell

Unlocked a new item.

Crow Heart

Unlocked a new item.

Metronome

Unlocked a new item.

Bat Wing

Unlocked a new item.

Plan C

Unlocked a new item.

Duality

Unlocked a new item.

Dad's Lost Coin

Unlocked a new item.

Eye of Greed

Unlocked a new item.

Black Rune

Unlocked a new item.

Mort Baby

Unlocked a new co-player baby.

Smelter

Unlocked a new item.

Apollyon Baby

Unlocked a new co-player baby.

5 Nights at Mom's

Unlocked super special rocks.

Dedication

Unlocked a new item.

ZIP!

Unlocked a new item.

It's the Key

Unlocked a new item.

Laz Bleeds More!

Unlocked a new starting item.

Maggy Now Holds a Pill!

Unlocked a new starting item.

Charged Key

Unlocked a new item.

Samson Feels Healthy!

Unlocked a new starting item.

Greed's Gullet

Unlocked a new item.

The Marathon

Unlocked a new item.

RERUN

Unlocked the power of RERUN.
+19

คงเหลือ 19 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว