Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
1.2h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
237 of 339 (70%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 1:38μμ

Magdalene

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 1:39μμ

Cain

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:51μμ

Judas

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:01μμ

The Womb

Chapter 4 - The Womb unlocked.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:01μμ

The Harbingers

The horsemen are loose.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:01μμ

A Cube of Meat

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:28μμ

The Book of Revelations

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:10μμ

A Noose

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:00μμ

The Nail

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:29μμ

A Quarter

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:38μμ

A Fetus in a Jar

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2015 στις 5:15πμ

A Small Rock

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2014 στις 1:38μμ

Monstro's Tooth

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 2:50μμ

Lil' Chubby

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2015 στις 10:28πμ

Loki's Horns

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2015 στις 9:59πμ

Something From The Future

New boss in the basement!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2015 στις 1:43μμ

Something Cute

New boss in the caves!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:50μμ

Something Sticky

New boss in the depths!
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 12:26μμ

A Bandage

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2015 στις 10:36πμ

A Cross

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιουλ 2015 στις 3:48πμ

A Bag of Pennies

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:00μμ

The Book of Sin

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 2:15μμ

Little Gish

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Αυγ 2015 στις 4:25μμ

Little Steven

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2015 στις 2:45μμ

Little C.H.A.D.

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 3:39μμ

A Gamekid

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιουλ 2015 στις 3:36πμ

A Halo

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:54μμ

Mr. Mega

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Αυγ 2015 στις 12:05μμ

The D6

Isaac now holds the D6!
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:17μμ

The Parasite

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:52μμ

???

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 1:47μμ

Everything is Terrible!!!

The game just got harder!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 3:02μμ

It Lives!

Your future's past waits.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:44μμ

Mom's Contact

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Αυγ 2015 στις 2:33μμ

The Necronomicon

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:06μμ

Basement Boy

Beat basement without taking damage.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2015 στις 2:30μμ

Spelunker Boy

Beat caves without taking damage.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Σεπ 2015 στις 11:05πμ

Dark Boy

Beat depths without taking damage.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2015 στις 3:53πμ

Mama's Boy

Beat womb without taking damage.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2015 στις 2:14μμ

Golden God!

You are the best!!
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 1:41μμ

Eve

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:39μμ

Mom's Knife

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:51μμ

The Razor

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:11μμ

Guardian Angel

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Αυγ 2015 στις 1:00μμ

A Bag of Bombs

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 7:45πμ

Demon Baby

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Σεπ 2015 στις 12:04μμ

Forget Me Now

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2015 στις 10:44πμ

The D20

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2015 στις 10:46πμ

Celtic Cross

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Αυγ 2015 στις 1:56μμ

Abel

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 7:02πμ

Curved Horn

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Αυγ 2015 στις 3:57μμ

Sacrificial Dagger

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2015 στις 6:04πμ

Bloody Lust

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2015 στις 6:17πμ

Blood Penny

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 5:59πμ

Blood Rights

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 11:19πμ

The Polaroid

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 10:05πμ

Dad's Key

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 11:50πμ

Blue Candle

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Αυγ 2015 στις 1:25μμ

Lucky Toe

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 5:09πμ

Epic Fetus

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:00μμ

Guppy's Hairball

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Αυγ 2015 στις 10:11πμ

A Forgotten Horseman

Unlocked a new boss!
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:07μμ

Samson

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2015 στις 3:15μμ

Something Icky

New boss in the womb!
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

!Platinum God!

OMG!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 1:41μμ

Isaac's Head

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Αυγ 2015 στις 4:16μμ

Maggy's Faith

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 6:52πμ

Judas' Tongue

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Σεπ 2015 στις 1:09μμ

???'s Soul

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 6:02πμ

Samson's Lock

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2015 στις 4:03πμ

Cain's Eye

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Αυγ 2015 στις 3:52μμ

Eve's Bird Foot

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2015 στις 4:11πμ

The Left Hand

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 11:50πμ

The Negative

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:36μμ

Azazel

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 1:51μμ

Lazarus

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:26μμ

Eden

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 11:04πμ

The Lost

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 11:57πμ

Dead Boy

Beat Chest or Dark Room without taking damage.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 2:48μμ

Lucky Rock

Destroy 100 rocks.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:10μμ

The Cellar

Alt stage to the basement.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:36μμ

The Catacombs

Alt stage to the caves.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 4:34πμ

The Necropolis

Alt stage to the depths.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2015 στις 12:50μμ

Rune of Hagalaz

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 4:46πμ

Rune of Jera

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 11:36πμ

Rune of Ehwaz

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 12:18μμ

Rune of Dagaz

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 5:23πμ

Rune of Ansuz

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2015 στις 1:21μμ

Rune of Algiz

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2015 στις 1:36μμ

Credit Card

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Δεκ 2016 στις 11:13πμ

Card Against Humanity

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:50μμ

Missing No.

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2015 στις 10:40πμ

Isaac's Tears

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 4:51πμ

Guillotine

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2015 στις 9:46πμ

Judas' Shadow

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:05μμ

Maggy's Bow

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:21μμ

Cain's Other Eye

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Αυγ 2015 στις 10:34πμ

Black Lipstick

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:44μμ

Eve's Mascara

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Αυγ 2015 στις 12:10μμ

Fate

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Σεπ 2015 στις 11:11πμ

???'s Only Friend

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2014 στις 10:15πμ

Samson's Chains

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2015 στις 6:04μμ

Lazarus' Rags

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2015 στις 4:17μμ

Broken Ankh

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2015 στις 6:09μμ

Store Credit

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2015 στις 4:21μμ

Pandora's Box

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 3:05μμ

Blank Card

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2015 στις 6:01πμ

Book of Secrets

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Αυγ 2015 στις 2:40μμ

Mysterious Paper

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Αυγ 2015 στις 5:25μμ

Mystery Sack

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 3:01μμ

Undefined

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 10:29πμ

Satanic Bible

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:04μμ

Daemon's Tail

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 10:05πμ

Abaddon

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 11:54πμ

Isaac's Heart

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 12:42μμ

The Mind

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 11:57πμ

The Body

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 12:50μμ

The Soul

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:04μμ

Blue Map

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:52μμ

There's Options

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 1:25μμ

Black Candle

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 11:54πμ

Stop Watch

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2014 στις 10:15πμ

Wire Coat Hanger

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:01μμ

Ipecac

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:19μμ

Experimental Treatment

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:16μμ

Krampus

Unlocked another miniboss!
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:24μμ

Head of Krampus

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 12:28μμ

Super Meat Boy

Built him out of meat cubes.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 2:51μμ

Butter Bean

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 1:53μμ

Little Baggy

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2015 στις 2:36μμ

Blood Bag

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 9:40πμ

The D4

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2015 στις 2:14μμ

Missing Poster

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:48μμ

Rubber Cement

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:04μμ

Store Upgrade lv.1

Donated 20 pennies to the shop.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 1:24μμ

Store Upgrade lv.2

Donated 100 pennies to the shop.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:14μμ

Store Upgrade lv.3

Donated 200 pennies to the shop.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 11:41πμ

Store Upgrade lv.4

Donated 600 pennies to the shop.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2015 στις 10:44πμ

Angels

They are waiting.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 3:02μμ

Darkness Falls

Unlocked Challenge #4.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 1:38μμ

The Tank

Unlocked Challenge #5.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:10μμ

Solar System

Unlocked Challenge #6.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 3:02μμ

Suicide King

Unlocked Challenge #7.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 4:00μμ

Cat Got Your Tongue

Unlocked Challenge #8.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:38μμ

Demo Man

Unlocked Challenge #9.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 1:38μμ

Cursed!

Unlocked Challenge #10.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 5:09πμ

Glass Cannon

Unlocked Challenge #11.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2015 στις 10:05πμ

The Family Man

Unlocked Challenge #19.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2014 στις 3:01μμ

Purist

Unlocked Challenge #20.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 11:51πμ

The D100

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 1:02μμ

Red Candle

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 12:17μμ

Lost Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Σεπ 2015 στις 5:44πμ

Shadow Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Σεπ 2016 στις 2:40μμ

Glass Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 1:13μμ

Wrapped Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 2:52μμ

Begotten Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2016 στις 12:18μμ

-0- Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2014 στις 3:02μμ

Glitch Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2015 στις 3:21μμ

Lord of the Flies

You became Lord of the Flies.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2016 στις 12:56μμ

Fart Baby

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Οκτ 2016 στις 10:02πμ

Purity

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2016 στις 10:39πμ

D12

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2016 στις 1:49μμ

Betrayal

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Δεκ 2016 στις 11:05πμ

Fate's Reward

Unlocked a new item
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαϊ 2016 στις 10:00πμ

Athame

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2016 στις 8:54πμ

Blind Rage

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2015 στις 2:21μμ

Maw of the Void

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Μαϊ 2016 στις 10:32πμ

Eden's Blessing

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2016 στις 12:19μμ

Sworn Protector

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2015 στις 2:05μμ

Incubus

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2015 στις 11:33πμ

Lil' Chest

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:04πμ

Censer

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:53πμ

Evil Eye

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Φεβ 2016 στις 12:06μμ

My Shadow

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:40πμ

Cracked Dice

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 10:17πμ

Black Feather

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:26πμ

Lusty Blood

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Νοε 2015 στις 8:02πμ

Lilith

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 10:03πμ

Key Bum

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Φεβ 2016 στις 9:20πμ

GB Bug

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Οκτ 2016 στις 11:38πμ

Zodiac

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 10:13πμ

Box of Friends

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαϊ 2016 στις 12:03μμ

Rune Bag

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2015 στις 1:58μμ

Immaculate Conception

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Δεκ 2016 στις 2:59μμ

Gold Heart

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2015 στις 1:46μμ

Blue Womb

Unlocked a hidden chapter.
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Νοε 2015 στις 8:02πμ

Lucky Pennies

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Φεβ 2016 στις 2:56πμ

Wooden Nickel

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Φεβ 2016 στις 3:25πμ

Cain holds Paperclip

Unlocked a new starting item.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

XXXXXXXXL

Unlocked Challenge #21.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

SPEED!

Unlocked Challenge #22.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

Blue Bomber

Unlocked Challenge #23.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

PAY TO PLAY

Unlocked Challenge #24.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

Have a heart

Unlocked Challenge #25.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

I RULE!

Unlocked Challenge #26.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

BRAINS!

Unlocked Challenge #27.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

PRIDE DAY!

Unlocked Challenge #28.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

Onan's Streak

Unlocked Challenge #29.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Οκτ 2015 στις 11:41πμ

The Guardian

Unlocked Challenge #30.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαϊ 2016 στις 12:03μμ

Cry Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Σεπ 2016 στις 2:53μμ

Green Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2016 στις 1:57μμ

Brown Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαϊ 2016 στις 10:06πμ

Lil' Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2016 στις 2:48μμ

Rage Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Απρ 2016 στις 12:21μμ

Black Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2016 στις 12:07μμ

Long Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Αυγ 2016 στις 7:01πμ

Yellow Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Σεπ 2016 στις 12:28μμ

White Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαϊ 2016 στις 12:03μμ

Buddy Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Απρ 2016 στις 9:31πμ

Sucky Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Οκτ 2016 στις 2:13μμ

Picky Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2016 στις 1:57μμ

Belial Baby

Unlocked a new co-player baby.
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2015 στις 11:33πμ

Special Hanging Shopkeepers

Unlocked a secret.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 10:18πμ

Generosity

...
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:05πμ

Everything is Terrible 2!!!

Greed just got harder!
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:27πμ

Special Shopkeepers

Unlocked a secret.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 9:53πμ

Eve now holds Razor Blade

Unlocked a new starting item.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2016 στις 10:05πμ

Store Key

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 10:01πμ

Lost holds Holy Mantle

Unlocked a new starting item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 11:36πμ

Keeper now holds... A Penny!

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 11:44πμ

Noose Baby

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 11:39πμ

Keeper holds Wooden Nickel

Unlocked a new starting item.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Σεπ 2016 στις 8:14πμ

Keeper holds Store Key

Unlocked a new starting item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 11:42πμ

Deep Pockets

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Σεπ 2016 στις 8:18πμ

Karma

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 11:23πμ

Sticky Nickels

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαϊ 2016 στις 10:18πμ

Keeper

Unlocked a new character.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 4:06μμ

Backasswards

Unlocked a new challenge.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 4:06μμ

Aprils fool

Unlocked a new challenge.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 4:06μμ

Pokey Mans

Unlocked a new challenge.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 4:06μμ

Ultra Hard

Unlocked a new challenge.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 4:06μμ

PONG

Unlocked a new challenge.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 5:27μμ

Locust of Wrath

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν στις 2:51μμ

Locust of Pestilence

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 5:27μμ

Locust of Famine

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν στις 8:28πμ

Brown Nugget

Unlocked a new item.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν στις 4:17μμ

Mr. Resetter!

Unlocked a new item.Empty Vessel

Unlocked a new item.

Cambion Conception

Unlocked a new item.

Serpent's Kiss

Unlocked a new item.

Succubus

Unlocked a new item.

Get out of Jail Free Card

Unlocked a new item.

Gold Bomb

Unlocked a new item.

2 new pills

Unlocked a new item.

2 new pills

Unlocked a new item.

Poker Chip

Unlocked a new item.

Stud Finder

Unlocked a new item.

D8

Unlocked a new item.

Kidney Stone

Unlocked a new item.

Blank Rune

Unlocked a new item.

Red Baby

Unlocked a new co-player baby.

Blue Baby

Unlocked a new co-player baby.

Big Baby

Unlocked a new co-player baby.

Goat Head Baby

Unlocked a new co-player baby.

Hive Baby

Unlocked a new co-player baby.

Colorful Baby

Unlocked a new co-player baby.

Whore Baby

Unlocked a new co-player baby.

Cracked Baby

Unlocked a new co-player baby.

Dripping Baby

Unlocked a new co-player baby.

Blinding Baby

Unlocked a new co-player baby.

Dark Baby

Unlocked a new co-player baby.

Revenge Baby

Unlocked a new co-player baby.

Mega

Unlocked...

Rib of Greed

Unlocked a new item.

1001%

Nerd x 1000000

Super Greed Baby

Unlocked a new item.

Sale Baby

Unlocked a new item.

D Infinity

Unlocked a new item.

Eucharist

Unlocked a new item.

Silver Dollar

Unlocked a new item.

Shade

Unlocked a new item.

King Baby

Unlocked a new co-player baby.

Bloody Crown

Unlocked a new item.

Dull Razor

Unlocked a new item.

Eden's Soul

Unlocked a new item.

Dark Prince's Crown

Unlocked a new item.

Compound Fracture

Unlocked a new item.

Euthanasia

Unlocked a new item.

Holy Card

Unlocked a new item.

Crooked Penny

Unlocked a new item.

Void

Unlocked a new item.

D1

Unlocked a new item.

Glyph of Balance

Unlocked a new item.

Sack of Sacks

Unlocked a new item.

Eye of Belial

Unlocked a new item.

Meconium

Unlocked a new item.

Stem Cell

Unlocked a new item.

Crow Heart

Unlocked a new item.

Metronome

Unlocked a new item.

Bat Wing

Unlocked a new item.

Plan C

Unlocked a new item.

Duality

Unlocked a new item.

Dad's Lost Coin

Unlocked a new item.

Eye of Greed

Unlocked a new item.

Black Rune

Unlocked a new item.

Locust of Death

Unlocked a new item.

Locust of Conquest

Unlocked a new item.

Hushy

Unlocked a new item.

Mort Baby

Unlocked a new co-player baby.

Smelter

Unlocked a new item.

Apollyon Baby

Unlocked a new co-player baby.

New Area

Unlocked a new area.

Once More with Feeling!

Unlocked a new item.

Hat trick!

Unlocked a new item.

5 Nights at Mom's

Unlocked super special rocks.

Sin collector

Unlocked a new item.

Dedication

Unlocked a new item.

ZIP!

Unlocked a new item.

It's the Key

Unlocked a new item.

Living on the edge

Unlocked a new item.

U Broke It!

Unlocked a new item.

Laz Bleeds More!

Unlocked a new starting item.

Maggy Now Holds a Pill!

Unlocked a new starting item.

Charged Key

Unlocked a new item.

Samson Feels Healthy!

Unlocked a new starting item.

Greed's Gullet

Unlocked a new item.

The Marathon

Unlocked a new item.

RERUN

Unlocked the power of RERUN.
+21

21 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν