miodek
Kamil Kowalski   Poland
 
 
Klikasz "Zaproś"?
NIE RÓB TEGO!
Nie przyjmuję zaproszeń od nieznajomych!
Currently In-Game
Heroes & Generals
Favorite Group
Polski Survival - Public Group
Sieć serwerów Polski-Survival.pl
240
Members
47
In-Game
108
Online
0
In Chat

Recent Activity

501 hrs on record
Currently In-Game
89 hrs on record
last played on Jun 28
1,302 hrs on record
last played on Jun 28
Ziolkoo! polski-survival.pl Jun 27 @ 2:34am 
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666999999666666666669999999999996666699999999999666699999999996666 66666666999999666666666669996666666996666699966666666666699966666996666 66669999999999999966666669996666666996666699966666666666699966666996666 66669999999999999966666669999999999996666699999999999666699999999996666 66666666999999666666666669999996666666666699966666666666699966666666666 66666666999999666666666669996669966666666699966666666666699966666666666 66666666666666666666666669996666699996666699999999999666699966666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Poradnik odszyfrowania kodu

1. Zaznacz tekst na górze

2. Kliknij ,,Ctrl" + F

3. Wpisz 6
Tigers Team Grizzly Jun 17 @ 5:18am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
Nagroda za Najlepszego i pomocnego Administratora (Właściciela Serwera) :D
quack society.gg Jun 10 @ 1:26am 
+rep
Zaiser polski-survival.pl May 31 @ 11:07am 
Wszystko miodzio tylko brakuje polnisz surwajwol w nicku
Ona lubi pomarańcze May 30 @ 1:20am 
➕rep
Andrzej May 1 @ 2:42am 
+rep