MrsInvisible
Satan   Leipzig, Sachsen, Germany
 
 
ᴵ ᵒᶠᵗᵉᶰ ᶜʰᵃᶰᵍᵉ ᵐʸ ᵁˢᵉʳᶰᵃᵐᵉ⁻
ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ᴹᵉˡ ᵒʳ ᴹᵉˡˡᶤ
Asmodeus, Satanas, LuciferPpic by kachima
Currently Online
● ● ●B.L.A.C.K●W.I.D.O.W● ● ●
ᴬᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉ
☆I ᴀᴍ ᴀ ᴅɪᴇʜᴀʀᴅ Tʜᴇ Hᴜɴɢᴇʀ Gᴀᴍᴇs﹐Sᴛᴀʀ Wᴀʀs ᴀɴᴅ Mʀ. Rᴏʙᴏᴛ ғᴀɴ★
★Mʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ɪs ᴏɴ ᴛʜᴇ ₂₉ᴛʜ. Jᴀɴᴜᴀʀʏ ☆
☆I ʟᴏᴠᴇ Kᴀᴛɴɪss﹐ Aʜsᴏᴋᴀ﹐ Aɴᴀᴋɪɴ﹐ Eʟʟɪᴏᴛ ᴀᴋᴀ Mʀ. Rᴏʙᴏᴛ ᴀɴᴅ Cɪʀɪ ★
★I·ᴍ ᴀ ᴅɪᴇʜᴀʀᴅ Gᴀᴍᴇʀ﹐ Dʀᴀᴡᴇʀ ᴀɴᴅ Cᴏsᴘʟᴀʏᴇʀ ☆
☆I ʟᴏᴠᴇ RPGs★
★Mᴜsɪᴄ ɪs ʟᴏᴠᴇ﹐ Mᴜsɪᴄ ɪs ʟɪғᴇ ☆
☆I AM LAZY AF ._.★
★I ʟᴏᴠᴇ ғᴏᴏᴅ.☆
Mʏ ғᴀᴠ. Sᴏɴɢ
★Oɴᴇ ᴅᴀʏ﹐ ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛᴇʟʟ sᴏᴍᴇ Aᴄᴛᴏʀs ʜᴏᴡ ᴀᴡᴇsᴏᴍᴇ ᴛʜᴇʏ ᴀʀᴇ ᴀɴᴅ ᴡʜᴀᴛ ᴀɴ ᴀᴡᴇsᴏᴍᴇ Jᴏʙ ᴛʜᴇʏ ᴅɪᴅ﹐ ᴇsᴘᴇᴄɪᴀʟʟʏ Jᴇɴɴɪғᴇʀ Lᴀᴡʀᴇɴᴄᴇ﹐ Jᴏsʜ Hᴜᴛᴄʜᴇʀsᴏɴ﹐ Lɪᴀᴍ Hᴇᴍsᴡᴏʀᴛʜ ᴀɴᴅ ʜɪs ʙɪɢ Bʀᴏᴛʜᴇʀ Cʜʀɪs﹐ Nᴀᴛᴀʟɪᴇ Pᴏʀᴛᴍᴀɴ ᴀɴᴅ Hᴀʏᴅᴇɴ Cʜʀɪsᴛᴇɴsᴇɴ﹙ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ﹚☆
☆Aɢᴇ﹕ ₁₇ ★
★Cᴏᴜɴᴛʀʏ﹕ Gᴇʀᴍᴀɴʏ ☆
☆I·ᴍ sʜʏ.★
My Twιтcнcнαɴɴel :D [www.twitch.tv]
☆I ᴀᴍ Wɪᴅᴏᴡᴍᴀᴋᴇʀ ᴍᴀɪɴ ɪɴ Oᴠᴇʀᴡᴀᴛᴄʜ★
★I ᴀᴍ Tᴀᴋᴇɴ sɪɴᴄᴇ ᴛʜᴇ ₀₇.₁₀.₂₀₁₅☆ᴰᵇᵈ⁻ᴿᵘˡᵉˢ ᵃᶰᵈ ᵉᵗᶜ
Moѕтly plαyιɴɢ Meɢ(P3 Lvl. 50)
Love plαyιɴɢ Mιcнαel, Trαpper αɴd ѕoмeтιмeѕ Bιlly

I doɴ'т cαмp, вecαυѕe ιт'ѕ ɴoт ɴecceѕѕαry
I jυѕт cαмp wнeɴ yoυ Tвαɢ,Pαlleтloop, or do ѕoмeтнιɴɢ υɴreѕpecтғυl


--
“I dιd ɴoт cнooѕe тo вe Qυιeт.
I wαɴтed тo eхpreѕѕ мy ғeelιɴɢѕ тo yoυ.
Iғ oɴly we ѕнαred α coммoɴ тoɴɢυe.”


“Veɴɢeαɴce wαѕ wнαт drove мe тo тнeм…
Tнe oɴly lαɴɢυαɢe leғт тo мe, reveɴɢe.
Bυт тнe wordѕ we ѕнαred…
No, тнαт wαѕ ɴo lαɴɢυαɢe αт αll.
Tнαт’ѕ wнy I…
I cнoѕe тнe lαɴɢυαɢe oғ ɢrαтιтυde ιɴѕтeαd, αɴd ɢo вαcĸ тo ѕιleɴce.
I αм Qυιeт…
I αм…
тнe αвѕeɴce oғ wordѕ.”
--
Bιrdѕ ιɴ тнe ѕĸy
Cαrry тнeѕe wordѕ ғor мe.
Lιғe тαѕтed ѕweeт,
Iт leт мe lιve,
Iт leт мe вreαтнe.

Love нυrтѕ ѕo вαd,
Bυт ѕтιll ѕαved мy ѕoυl.
Flowerѕ oғ α вrιɢнтer pαѕт,
Tнey вlooмed ѕo ғree,
Beɴeαтн тнe ѕυɴ.

Meмorιeѕ,
I wαɴт тo ɢιve тнeм тo yoυ,
So yoυ cαɴ ѕee,
Wнαт we leғт тнere.

Wнeɴ αll нope вleedѕ oυт,
Wнαт reмαιɴѕ ιѕ doυвт,
Sнoυld нαve leғт ιт αll ғor yoυ ғor тoмorrow.
Aѕ yoυr тιмe drαwѕ ɴeαr,
Wιll yoυ lιve ιɴ ғeαr?
Coυld нαve leғт ιт αll ғor yoυ,
Bυт we leт ɢo
--

ᵠᵘᵒᵗᵃᵗᶤᵒᶰˢ ᵃᶰᵈ ᵍʳᵉᵉᵗᶤᶰᵍˢ ᵗᵒ ᵐᵉ
"𝙷𝚎𝚕𝚕𝚘 𝙼𝚛𝚜𝙸𝚗𝚟𝚒𝚜𝚒𝚋𝚕𝚎(𝚊𝚔𝚊 𝚖𝚎 𝚘𝚗 𝚃𝚠𝚒𝚝𝚌𝚑)" Mᴏʀғ_UK
"𝙷𝚒 𝙼𝚎𝚕𝚕𝚒" Mᴀᴛᴛɪᴀ Cᴜᴘᴇʟʟɪ
"𝙸 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚎𝚡𝚊𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚖𝚎𝚊𝚗, 𝚋𝚞𝚝 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚒𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚜 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚢𝚘𝚞, 𝚈𝚘𝚞 𝙶𝙸𝚅𝙴 𝚞𝚙, 𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚂𝚗𝚘𝚠 𝚊𝚗𝚍 𝙺𝚊𝚝𝚗𝚒𝚜𝚜, 𝚊𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎 𝙺𝚊𝚝𝚗𝚒𝚜𝚜!!"
-Ƒιηηιcк/Sυgαяcυвє тσ мє,26.06.2к17
"𝚃𝚑𝚊𝚝𝚜 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚎𝚝, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚕𝚒𝚛𝚝 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚢 𝙶𝚒𝚛𝚕!" Bʙʏ ᴛᴏ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ Pʟᴀʏᴇʀ ɪɴ Dʙᴅ / ₀₇.₁₀.₂ᴋ₁₇


Achievement Showcase
1,916
Achievements
4
Perfect Games
35%
Avg. Game Completion Rate
Artwork Showcase
I am Quiet
6
Screenshot Showcase
When sexy Boy is angry af :D
3

Recent Activity

4.3 hrs on record
last played on Dec 10
0.1 hrs on record
last played on Dec 10
842 hrs on record
last played on Dec 10
Evasion ♕ Dec 1 @ 2:14pm 
Added - Very nice profile!
prettyboy Dec 1 @ 4:30am 
nice to play with you. Very fun time. Do you have a page for your cosplay?
L0RDR0HLIK_CZE | pvpro.com Nov 20 @ 12:59am 
Omg +rep absolutly nice profile
Violet Shadow Nov 17 @ 11:50am 
Courage is the magic, that turns dreams into reality :3 du bist eine der besten Freundinnen die ich je hatte <3
Slush Nov 17 @ 11:35am 
+pretty much nett
Soul_eX_ Oct 31 @ 4:23am 
+rep very good Counselor in 13th :3