เลเวล 30 XP 6,170
230 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 31
เหรียญตรา