เลเวล 32 XP 6,920
280 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา