Úroveň 32 XP 6,920
280 XP pro dosažení 33. úrovně
Odznaky