Úroveň 30 XP 6,070
330 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky