[ λlt ]
Marco   Campania, Italy
 
 
Official Steam Italian translator (Active group)
● Membro di HardwareUpgrade. Admin di HWU-Sgifts
● 29 Anni. Nabbissimo. Ma vi headshotto spesso e volentieri.
● Get an artificial Life. Don't forget the real life too.
● Silent Hill <3 Resident Evil <3 Half Life <3
Doom <3 Quake <3 Blood <3
Redneck Rampage <3 Unreal <3 The Walking Dead <3
Super Mario <3 Zelda <3

Sei convinto che il 99% delle volte che muori sia colpa del lag, del ping, del pc, di tua madre, di Dio, dei comunisti, dello Stato... perché per una buona volta non ammetti di essere tu a fare schifo?
Currently Online
Eargasms. (Work in progress)
Screenshot Showcase
Fire walk with me. What a FANTASTIC quote.
36 36 2
Artwork Showcase
Connections
21
Review Showcase
[Recensione che direi essere Spoiler-Free, ma ci sono comunque delle descrizioni (soggettive) dei personaggi che potrebbero essere ritenute spoilerose. Il lettore è avvisato]
Ho 29 anni, e probabilmente videogioco da 26.

Penso che, per la prima volta, mi sono davvero innamorato di una coppia di personaggi in un videogioco: Chloe e Rachel.
Perfette nella loro perfetta imperfezione.

Chloe tanto fragile, tanto forte. Tanto insicura, tanto indipendente. Il suo rapporto con il mondo è fotocopia di ciò che le capita a casa. Il legame con il padre è un qualcosa che, a meno che voi non siate degli amebi, non può fare altro che commuovervi. Tutti dovremmo avere simili rapporti con i genitori, e spero tanto anche voi riusciate ad averli. Il suo dissidio con David è perfettamente comprensibile, data la sua età, dato il suo idilliaco passato famigliare. Certe cose se non vengono vissute non potranno mai essere capite. Chloe è il personaggio più umano che io abbia mai visto, in un videogioco.

Rachel sempre una gioia vederla: ogni volta che parlava a Chloe, i suoi occhi si illuminavano. Penso che ogni essere umano vorrebbe avere una Compagna (con l'accezione più completa e matura del termine) che lo guardi in quel modo.
Duale con il mondo, con la casa, con sè stessa (e forse nemmeno lo sa), per tanti momenti avrei voluto abbracciarla. Solo che non si può, e per la prima volta in quasi 30 anni di gaming ho oggettivamente rosicato che tutto ciò sia solo un videogioco. Cavolo, mi accontenterei anche se fosse un film.


Ho spesso visto paragoni con il primo LiS. I soliti, stupidi, paragoni. Quando poi BtS è un necessario prequel a LiS.
Lessi anche, prima dell'uscita, le solite critiche a priori. Grazie al cielo non ascolto mai quasi nessuno.
BtS è assolutamente vicino a me. Più vicino rispetto a LiS. e riesce ad essere più vicino a un po' tutti.
Proprio perché in BtS non ci sono "poteri" nè "possibilità di rifare le scelte" (((seh, magari si potesse avere davvero 'sto potere :) ))). Non che quei poteri stonarono, per carità: LiS lo considero perfetto, e certe sue situazioni (purtroppo) si possono integrare con la nostra vita...
ma BtS, anche perché magari nel 2010 bene o male (tranne quelli un po' più grandicelli e i più piccolini :) ) tutti noi eravamo under 25, over 15 e abbiamo vissuto [bene o male] le stesse cose, drammi, felicità, timori, di Chloe e Rachel, lo considero più... umano.
Ovviamente, si piange. e ho pianto.
provo tanta pietà nei confronti di coloro che non vogliono abbracciare questi 2 capolavori. vigliaccheria nel toccare i sentimenti? cuore freddo?Grazie C&R

Recent Activity

5.1 hrs on record
last played on Mar 22
Achievement Progress   0 of 313
3.0 hrs on record
last played on Mar 21
4.8 hrs on record
last played on Mar 21
Punc Mar 5 @ 2:30pm 
Fucking scammer
Robrob10 Mar 4 @ 8:19am 
+rep Made me laugh so I got no kills
VivisecTör Feb 23 @ 6:10pm 
+rep alle moto di pubg
[ λlt ] Feb 19 @ 5:31am 
ahahah ya che tieni nu mazz
Nikymaster Feb 19 @ 5:30am 
si vatt ancora e creatur tu chiamm ij corr te veng a piglià tu si na bon guaglion è sul nu n'fam nun ten pietà te lass sul int a casa nun tien a nisciun ca te po aiutà e stai pavann sti sbaglj pcché cu chill nun t'ira spusà nun te fa scennr acopp nemmen e cumpagn p telefn nun parl mai cu nisciun te miett paura ca po o tuorn a fà nun può campà che paur te stai distruggenn non può continuà o juorn ca lass a chill rituorn a campà.
[ λlt ] Feb 17 @ 11:11am 
pls