Ikaros
Danosaurus-Rex   Pyu, Pegu, Myanmar
 
 
Melons. There's nothing more that needs to be said.
Mugged steam://rungame/730/76561202255233023/+csgo_download_match%20CSGO-QYGMW-whbOP-Fkxco-PEe3d-wup3B
Currently Offline
Last Online 3 hrs, 54 mins ago
Favorite Game
198
Hours played
53
Achievements
Achievement Showcase
1,930
Achievements
18%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

8.0 hrs on record
last played on Mar 19
0.7 hrs on record
last played on Mar 18
0.3 hrs on record
last played on Mar 18
Nigatron Dec 31, 2017 @ 10:10am 
( ( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii--ii ⏃☃⏃ ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
lucster209 Aug 27, 2017 @ 10:23am 
-rep ok thanks ill work on my gaschamber
a stinky pp Jul 9, 2017 @ 5:58pm 
pp
doobiedoo7 Sep 15, 2016 @ 11:57am 
+rep uses "dicknigger" instead of "niggerfaggot"
MrKytman May 11, 2016 @ 10:23am 
………………………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : :: : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : :: :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. :: : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : :: : : : : ;¸„„-~"
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
doobiedoo7 Apr 24, 2016 @ 8:01am 
+REP clickbait cancer