Firr
Sweden
 
 
534F4D41 [somagame.com]

Don't ever listen to ̑̓̿́͊̾̀h̛̓ͩ͊ͩ҉͉̮̙̬̭ ̡̰̩̜͉͍̈ͤḯͧͣ̆̔ͪͭ҉̺̗͕͚͉̱̫̜͜ ͣ҉̸̲͇̠̯̙͕͎̘͔͜m̷̶̙̲̠̪̳̼̣͕̦̂ͤ̂ͭ͗̉ ̦͕͍͓͍̰̬͓̠͒̇͝:͍̟͚̻ͮ̅ͯ̀̍͘͠

He sees everythiͨ͝n̗͖͍̘̔̾͐̃͐͛͢gͮ͒͒͜͏̦̜̻

Dő͏n̦̲̓ͯ'̤̜̲̗̗̹̝̏ͤͣ̑̉͞t̩̽̌ͣ͝ ͉̦̼͓̽̆ ̪̟̫̯͊ ̢̝̩̲͍̮̉̋ͅ ̴̩̺̝̦̗̃͗̃̀͊̚ ̢͓͋͛͂ ̞̜͙ͮ̑͐̎ ͆҉̺͍̟̬͕̜̣̙ ̢̘̫̼͕̌̀̀ ̋ͥ̎̓̇̚͏̯͍͕̣͟ ͎̼̗͈ͭͣ̐̀̕ ̴͋̾͋͛̚̚҉̜̪̦̫̹̦ ̨̲̬̤͙̭͙̘͎ͨͥ̌̎͢͡ͅ ̩̫̒̿ ̳̝̭̝̳̯͚ͮ͆́͘.
Momenteel offline
Laatst online 52 minuten geleden
Quotes that can change your life
"When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor." - Elon Musk

"If you truly love yourself, others will truly love you for who you are."

"Fear is in the eye of the beholder."

"If what you're doing isn't being done out of pure love, it's being done for the wrong reasons." Koi Fresco

"Experiencing the darkest period of your life is your most important experience."

"We're souls playing roles." - Ram Dass

Favoriete spel
12.2
uur gespeeld
10
Prestaties
100 XP
Prestatievoortgang   10 van de 10

Recente activiteit

21 uur in totaal
laatst gespeeld op 13 dec
200 XP
Prestatievoortgang   19 van de 24
929 uur in totaal
laatst gespeeld op 13 dec
178 uur in totaal
laatst gespeeld op 13 dec
melieda 2 nov om 13:38 
kawaii avocado
Firr 12 sep om 9:33 
spOoks!
Fils 👿 11 sep om 12:02 
FIRR
Firr 4 aug om 12:48 
aww you too <3 <3
shizz 4 aug om 12:20 
cutie
Firr 1 feb om 6:04 
this comment section is... interesting indeed