c
แ Œ แ Œ แ Œแ Œ
 
 
แ Œ แ Œ
แ Œโœธ
๐”ฆ ๐”Ÿ๐”ฌ๐”ฒ๐”ค๐”ฅ๐”ฑ ๐”ช๐”ถ ๐”Ÿ๐”ฆ๐”ฑ๐” ๐”ฅ ๐”ž ๐”ก๐”ฆ๐”ž๐”ช๐”ฌ๐”ซ๐”ก ๐” ๐”ฅ๐”ฌ๐”จ๐”ข๐”ฏ ๐” ๐”ฒ๐”ท ๐”ฐ๐”ฅ๐”ข ๐”ด๐”ž๐”ซ๐”ซ๐”ž ๐”Ÿ๐”ข ๐”ž ๐”ฅ๐”ฆ๐”ญ๐”ฐ๐”ฑ๐”ข๐”ฏ ๐”Ÿ๐”ฆ๐”ฑ๐” ๐”ฅ
แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ แ Œแ Œ
Currently Offline
Last Online 7 days ago
1 game ban on record | Info
152 day(s) since last ban
Achievement Showcase
167
Achievements
1
Perfect Games
100%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

148 hrs on record
last played on Feb 13
0.4 hrs on record
last played on Nov 9, 2017
Achievement Progress   0 of 101
0.1 hrs on record
last played on Nov 9, 2017