Úroveň 11 XP 1,272
128 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky