נאַרקאָ דאַרקאָ
New York, New York, United States
 
 
"Hippy Hoppy Get Of My North African Front" -Carmeme Derrekt
חיילים אלמונים הננו, בלי מדים,
וסביבנו אימה וצלמוות.
כולנו גויסנו לכל החיים:.
משורה משחרר רק המוות.,

בימים אדומים של פרעות ודמים,
בלילות השחורים של ייאוש.,
בערים ובכפרים את דגלנו נרים,.
ועליו: הגנה וכיבוש

לא גויסנו בשוט כהמון עבדים,
כדי לשפוך בנכר את דמנו.,
רצוננו להיות לעולם בני חורין,.
חלומנו למות בעד ארצנו

ומכל עברים רבבות מכשולים ,
שם גורל אכזרי על דרכנו,
אך אויבים, מרגלים ובתי אסורים,.
לא יוכלו לעצור בעדנו

ואם אנחנו ניפול ברחובות, בבתים ,
יקברונו בלילה בלאט,
במקומנו יבואו אלפי אחרים
להגן ולשמור עדי עד

בדמעות אימהות שכולות מבנים ,
ובדם תינוקות טהורים ,
כמו במלט נדביק הגופות ללבנים
את בניין המולדת נקים
Currently Online

Recent Activity

235 hrs on record
last played on Aug 18
27 hrs on record
last played on Aug 18
52 hrs on record
last played on Aug 16
Dong Expansion complete.
Install The Isle, you commie.
T.A.W. Prussia Apr 7 @ 7:09pm 
The crusades were a god damn myth, shut your fucking trap, you fucking Jew trash. Faith stands in the way of human advancement. God is dead, and science has replace him. Long live Biology. Long live Science. Long live Maldonado.
Commie...
seanisgay Jan 5 @ 8:45pm 
uh techically un nah
TheTrueFaceOfGod Dec 27, 2016 @ 3:15pm 
WE ARE NUMBER 1!