DoctoR*
Fatih Güneş   Gebze, Kocaeli, Turkey
 
 
Spotify Playlist [open.spotify.com]
Currently In-Game
Slay the Spire
Favorite Game
1,528
Hours played
159
Achievements
Achievement Showcase
2,152
Achievements
27
Perfect Games
47%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

26 hrs on record
Currently In-Game
2.4 hrs on record
last played on Feb 16
158 hrs on record
last played on Feb 16
< >
Comments
OnLine3viL May 22, 2017 @ 7:08am 
666666666666666666666666666666666666666666666
666699999999996666666666666666666666666666666
666966666666669666666666666666666666666666666
666966669966669666666666666666666666666666666
666966666666669999999999999999999999999966666
666966996666666666666666666666666696666699666
666966666666666666666666666666666699999999666
666966666666666666666666666666666696666699666
666966666666669999999999999999999999999966666
666966666996669666666666666666666666666666666
666966996666669666669969996996969666666666666
666966666666669666669669696966996666666666666
666699999999996666669969996996969666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666

1) highlight numbers

2) press ctrl + F

3) Then press 9 once

4) watch the magic happen
DoctoR* Jan 8, 2016 @ 5:18pm 
Okey
Dotarion Jan 8, 2016 @ 2:50pm 
(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)̄ MY NAME IS DONG,JAMES DONG (̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)̄