เลเวล 17 XP 2,542
58 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา