Z Λ V D H1Z1Pot.com ZAVD.XYZ
CSGO Pʟᴀʏᴇʀ sɪɴᴄᴇ Mᴀʀᴄʜ ᴏғ 2014.   Katowice, Poland
 
 
                                                                           
                        𐤔𐌄𐌋𐌂𐍈𐌑𐌄 𐌕𐍈 𐌑𐍅 𐌓𐍂𐍈𐌅𐌆𐌋𐌄     
                         
                                                                           
กำลังอยู่ในเกม
H1Z1: King of the Kill
กล่องแสดงผลงานงานศิลป์
WELCOME TO MY PROFILE !
zavd.exe                                                                                ⎯ ❐ ⤬
                                                                 —  MILESTONES  —                                        

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ ʟᴠʟ

                                        ☑ Sᴛᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: 9 Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ ᴏғ 2012

                                        ☑ Gᴏᴛ ᴏᴠᴇʀ 60 ɢᴀᴍᴇs

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ 10,000€ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ

                                                                 —  MY WEBSITE  —                                        

                                        ● ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]

                                                                   —  MY TEAMS  —                                        

                                        ● Aᴢᴛᴇᴄ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴs [ᴀᴛɢs]

                                        ● Nᴀᴇɴ Sǫᴜᴀᴅ [ɴᴀᴇɴ]

                                        ● Gᴀᴍɪɴɢ Gʏᴍ [GᴀᴍɪɴɢGYM]

                                        ● FɪʀsTᴇᴀᴍ [ғɪʀsᴛ]

                                                                 —  MY SOCIALS  —                                        

                                        ● ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ [ɪᴍ ᴛᴏᴏ ʟᴀᴢʏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ɴɪᴄᴋ ᴛʜᴇʀᴇ]

                                        ● Dɪsᴄᴏʀᴅ: Z Λ V D#3011 [ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ 2015]

รายการที่ต้องการแลกเปลี่ยน
799
ไอเท็มที่เป็นเจ้าของ
2,098
จำนวนการแลกเปลี่ยน
2,087
จำนวนธุรกรรมบนตลาด
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                              Mᴏɴᴇʏ ᴡʜᴀᴛ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʀᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ: 10,031$
                                                                       [ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋ]
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
กล่องแสดงผลงานภาพหน้าจอ
My little baby *.*
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
6,258
รางวัลความสำเร็จ
38
เกมที่สมบูรณ์แบบ
93%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย
กลุ่มที่ชื่นชอบ
H1Z1POT.COM - กลุ่มสาธารณะ
OFFICAL STEAM GROUP FOR H1Z1POT.COM
4
สมาชิก
0
ในเกม
0
ออนไลน์
0
ในห้องแชท

กิจกรรมล่าสุด

212 ชม. ในบันทึก
กำลังอยู่ในเกม
267 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 มิ.ย.
thedrozdek H1Z1Pot.com 58 นาทีที่ผ่านมา 
+rep miły kocifiut :)
HOLIN 16 มิ.ย. @ 4:57pm 
+REP
🔥xMateusz🔥 16 มิ.ย. @ 5:35am 
+
REP
Nosweratu 13 มิ.ย. @ 7:13am 
AJ ad ju ju bifor weri najs dik soł macz.
Sense | S> Summer Cards 11 มิ.ย. @ 6:38am 
Aboit site
Bolbi see you anywhere :-) 8 มิ.ย. @ 10:59pm 
Signed by ANALomaly
Say Bye Bye Account
Gaben waiting for you
700 Accounts Banned on Linux you NEXT !
Good Day xD