Z Λ V D / H1Z1POT.COM
                 ɪ'ᴍ ꜰʀᴏᴍ   Katowice, Poland
 
 
                                                                           
                        𐤔𐌄𐌋𐌂𐍈𐌑𐌄 𐌕𐍈 𐌑𐍅 𐌓𐍂𐍈𐌅𐌆𐌋𐌄     
                         
                 ●  ʜ1ᴢ1ᴘᴏᴛ.ᴄᴏᴍ [h1z1pot.com] ●  ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]         
正在線上
藝術創作展示欄
WELCOME ON ZAVD PROFILE
2
zavd.exe                                                                                ⎯ ❐ ⤬
                                                               —  MILESTONES  —                                        

                                                                 ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ ʟᴠʟ

                                             ☑ Sᴛᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: 9 Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ ᴏғ 2012

                                                              ☑ Gᴏᴛ ᴏᴠᴇʀ 60 ɢᴀᴍᴇs

                                   ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ 10,000€ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ [ᴄᴀsʜᴇᴅ ᴏᴜᴛ 23.01.17ʀ]

                                                               —  MY WEBSITE  —                                        

                                                               ● ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]

                                                                 —  MY TEAMS  —                                        

                                                     ● Aᴢᴛᴇᴄ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴs [ᴀᴄɢs] [ᴀᴄᴛᴜᴀʟ]

                                                                  ● Nᴀᴇɴ Sǫᴜᴀᴅ [ɴᴀᴇɴ]

                                                                    ● FɪʀsTᴇᴀᴍ [ғɪʀsᴛ]

                                                                       —  PC  —                                           

                                                              ● CPU: Intel Core i7 2600

                                               ● CPU COOLER: SilentiumPC Fortis HE1225

                                               ● RAM: Crucial Ballistix 1600mhz 2x 4gb (8gb)

                                                             ● MOBO: ASRock B75 Pro3

                                     ● GPU: Gigabyte Geforce GTX 770 2gb Windforce3x (ASIC 98%)

                                             ● SSD: Kingston HyperX Fury 120gb 500mb/500mb

                                                            ● HDD: Hitachi 520gb HDD

                                                  ● PSU: OCZ Fatal1ty 550w (80+ bronze)

                                                           ● CASE: Aerocool GT-RS

                                                     Builded: 03.2015 Updated: 10.2017

                                                                  —  SETUP  —                                           

                                                     ● MOUSE: Bloody A70 Microswitch

                                                       ● MOUSEPAD: Steelseries QCK

                                          ● KEYBOARD: Bloody B700 Lightstrike (Mechanical)

                                       ● HEADSET 1: Steelseries Siberia Elite Prism (650) Black

                                                      ● HEADSET 2: Bloody G300 White

                                                            ● HEADSET 3: Beats solo²
                                                             —  MY SOCIALS  —                                         

                                                                      ● ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ

                                          ● Dɪsᴄᴏʀᴅ: Z Λ V D#3011 [ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ 2015]

                                                               —  MY RANKS  —                                        
                                                                                                                        
                                                               sᴇʀᴠᴇʀ sᴛᴀᴛᴜs: [ᴅᴇʟᴀʏᴇᴅ]
                                                                                                                
                                                                    ʜ1ᴢ1:ᴋᴏᴛᴋ

                                         ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ 1 [www.h1z1.com] - not played
                                         ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ 2 [www.h1z1.com] - not played/b]
                                         ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ 3 [www.h1z1.com] - ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ 5
                                         ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ 4 [www.h1z1.com] - ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ 2
                                         ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ 5 [www.h1z1.com] - ᴅɪᴀᴍᴏɴᴅ 3
                                         ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ 6 [www.h1z1.com] - ᴅɪᴀᴍᴏɴᴅ 2
                                         ☑ [url=h
開放交易的物品
771
擁有物品
2,212
完成交易
2,117
市集交易次數
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                              Mᴏɴᴇʏ ᴡʜᴀᴛ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʀᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ: 10,112.03$
                                                                 [ ⇅ ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋ ⇅ ]
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
螢幕擷圖展示
H1Z1: KingOfTheZOO
成就展示欄
6,277
成就
36
全成就達成遊戲
88%
平均遊戲完成度
最愛群組
H1Z1POT.COM - 公開群組
OFFICAL STEAM GROUP FOR H1Z1POT.COM
12
成員
1
人遊戲中
6
線上
0
位交談中

最近動態

總時數 438 小時
最後執行於 11月 23 日
總時數 7.3 小時
最後執行於 11月 18 日
總時數 5.3 小時
最後執行於 11月 3 日
Z Λ V D / H1Z1POT.COM 11月 23 日 @ 上午 6 時 38 分 
aftermarket
Marudeusz 11月 22 日 @ 下午 12 時 14 分 
ohh I see. Where did you bought them? (the headphones)
Z Λ V D / H1Z1POT.COM 11月 22 日 @ 上午 6 時 17 分 
i dont think so =D I bought these headphones on sale for 50zł (around 12€) and for example my i7 i bought for 1100zł (around 275€)
Marudeusz 11月 21 日 @ 上午 11 時 59 分 
When your headphones are worth more than your pc xD
Carry Potter 10月 27 日 @ 下午 1 時 56 分 
Bossℳan♰ 10月 21 日 @ 下午 12 時 25 分 
Ty