Z Λ V D H1Z1Pot.com ZAVD.XYZ
CSGO Pʟᴀʏᴇʀ sɪɴᴄᴇ Mᴀʀᴄʜ ᴏғ 2014.   Katowice, Poland
等級
61
500 經驗值
 
 
                                                                           
                        𐤔𐌄𐌋𐌂𐍈𐌑𐌄 𐌕𐍈 𐌑𐍅 𐌓𐍂𐍈𐌅𐌆𐌋𐌄     
                         
                                                                           
正在遊戲中
H1Z1: King of the Kill
藝術創作展示欄
WELCOME TO MY PROFILE !
zavd.exe                                                                                ⎯ ❐ ⤬
                                                                 —  MILESTONES  —                                        

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ ʟᴠʟ

                                        ☑ Sᴛᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: 9 Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ ᴏғ 2012

                                        ☑ Gᴏᴛ ᴏᴠᴇʀ 60 ɢᴀᴍᴇs

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ 10,000€ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ

                                                                 —  MY WEBSITE  —                                        

                                        ● ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]

                                                                   —  MY TEAMS  —                                        

                                        ● Aᴢᴛᴇᴄ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴs [ᴀᴛɢs]

                                        ● Nᴀᴇɴ Sǫᴜᴀᴅ [ɴᴀᴇɴ]

                                        ● Gᴀᴍɪɴɢ Gʏᴍ [GᴀᴍɪɴɢGYM]

                                        ● FɪʀsTᴇᴀᴍ [ғɪʀsᴛ]

                                                                 —  MY SOCIALS  —                                        

                                        ● ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ [ɪᴍ ᴛᴏᴏ ʟᴀᴢʏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ɴɪᴄᴋ ᴛʜᴇʀᴇ]

                                        ● Dɪsᴄᴏʀᴅ: Z Λ V D#3011 [ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ 2015]

開放交易的物品
799
擁有物品
2,098
完成交易
2,087
市集交易次數
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                              Mᴏɴᴇʏ ᴡʜᴀᴛ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʀᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ: 10,031$
                                                                       [ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋ]
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
螢幕擷圖展示
My little baby *.*
成就展示欄
6,258
成就
38
全成就達成遊戲
93%
平均遊戲完成度
最愛群組
H1Z1POT.COM - 公開群組
OFFICAL STEAM GROUP FOR H1Z1POT.COM
4
成員
0
人遊戲中
0
線上
0
位交談中

最近動態

總時數 212 小時
正在遊戲中
總時數 2,456 小時
最後執行於 06 月 17 日
總時數 267 小時
最後執行於 06 月 17 日
thedrozdek H1Z1Pot.com 57 分以前 
+rep miły kocifiut :)
HOLIN 06 月 16 日 @ 下午 4 時 57 分 
+REP
🔥xMateusz🔥 06 月 16 日 @ 上午 5 時 35 分 
+
REP
Nosweratu 06 月 13 日 @ 上午 7 時 13 分 
AJ ad ju ju bifor weri najs dik soł macz.
Sense | S> Summer Cards 06 月 11 日 @ 上午 6 時 38 分 
Aboit site
Bolbi see you anywhere :-) 06 月 8 日 @ 下午 10 時 59 分 
Signed by ANALomaly
Say Bye Bye Account
Gaben waiting for you
700 Accounts Banned on Linux you NEXT !
Good Day xD