Z Λ V D H1Z1Pot.com ZAVD.XYZ
CSGO Pʟᴀʏᴇʀ sɪɴᴄᴇ Mᴀʀᴄʜ ᴏғ 2014.   Katowice, Poland
61
500 点经验值
 
 
                                                                           
                        𐤔𐌄𐌋𐌂𐍈𐌑𐌄 𐌕𐍈 𐌑𐍅 𐌓𐍂𐍈𐌅𐌆𐌋𐌄     
                         
                                                                           
当前正在游戏
H1Z1: King of the Kill
艺术作品展柜
WELCOME TO MY PROFILE !
zavd.exe                                                                                ⎯ ❐ ⤬
                                                                 —  MILESTONES  —                                        

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ ʟᴠʟ

                                        ☑ Sᴛᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: 9 Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ ᴏғ 2012

                                        ☑ Gᴏᴛ ᴏᴠᴇʀ 60 ɢᴀᴍᴇs

                                        ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ 10,000€ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ

                                                                 —  MY WEBSITE  —                                        

                                        ● ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]

                                                                   —  MY TEAMS  —                                        

                                        ● Aᴢᴛᴇᴄ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴs [ᴀᴛɢs]

                                        ● Nᴀᴇɴ Sǫᴜᴀᴅ [ɴᴀᴇɴ]

                                        ● Gᴀᴍɪɴɢ Gʏᴍ [GᴀᴍɪɴɢGYM]

                                        ● FɪʀsTᴇᴀᴍ [ғɪʀsᴛ]

                                                                 —  MY SOCIALS  —                                        

                                        ● ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ [ɪᴍ ᴛᴏᴏ ʟᴀᴢʏ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ɴɪᴄᴋ ᴛʜᴇʀᴇ]

                                        ● Dɪsᴄᴏʀᴅ: Z Λ V D#3011 [ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ 2015]

打算交易的物品
799
已拥有的物品数
2,098
已进行的交易次数
2,087
市场交易次数
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                              Mᴏɴᴇʏ ᴡʜᴀᴛ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʀᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ: 10,031$
                                                                       [ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋ]
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
截图展柜
My little baby *.*
成就展柜
6,258
成就
38
完美达成的游戏数
93%
游戏平均完成率
最喜爱的组
H1Z1POT.COM - 公共组
OFFICAL STEAM GROUP FOR H1Z1POT.COM
4
名成员
0
人游戏中
0
人在线
0
人聊天中

最新动态

总时数 212 小时
当前正在游戏
总时数 2,456 小时
最后运行日期:6月17日
总时数 267 小时
最后运行日期:6月17日
thedrozdek H1Z1Pot.com 58 分钟以前 
+rep miły kocifiut :)
HOLIN 6月16日下午4:57 
+REP
🔥xMateusz🔥 6月16日上午5:35 
+
REP
Nosweratu 6月13日上午7:13 
AJ ad ju ju bifor weri najs dik soł macz.
Sense | S> Summer Cards 6月11日上午6:38 
Aboit site
Bolbi see you anywhere :-) 6月8日下午10:59 
Signed by ANALomaly
Say Bye Bye Account
Gaben waiting for you
700 Accounts Banned on Linux you NEXT !
Good Day xD