Z Λ V D / H1Z1POT.COM
                 ɪ'ᴍ ꜰʀᴏᴍ   Katowice, Poland
 
 
                                                                           
                        𐤔𐌄𐌋𐌂𐍈𐌑𐌄 𐌕𐍈 𐌑𐍅 𐌓𐍂𐍈𐌅𐌆𐌋𐌄     
                         
                 ●  ʜ1ᴢ1ᴘᴏᴛ.ᴄᴏᴍ [h1z1pot.com] ●  ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]         
현재 오프라인
마지막 접속 시간 35 시간, 10 분 전
아트워크 전시대
WELCOME ON ZAVD PROFILE
2
zavd.exe                                                                                ⎯ ❐ ⤬
                                              —   WELCOME ON ZAVD PROFILE   —                                        
                                                               —  MILESTONES  —                                        

                                                                 ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ ʟᴠʟ

                                             ☑ Sᴛᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: 9 Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ ᴏғ 2012

                                                              ☑ Gᴏᴛ ᴏᴠᴇʀ 60 ɢᴀᴍᴇs

                                   ☑ Rᴇᴀᴄʜᴇᴅ 10,000€ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ [ᴄᴀsʜᴇᴅ ᴏᴜᴛ 23.01.17ʀ]

                                                               —  MY WEBSITE  —                                        

                                                               ● ᴢᴀᴠᴅ.xʏᴢ [zavd.xyz]

                                                                 —  MY TEAMS  —                                        

                                                     ● Aᴢᴛᴇᴄ Gᴜᴀʀᴅɪᴀɴs [ᴀᴄɢs] [ᴀᴄᴛᴜᴀʟ]

                                                                  ● Nᴀᴇɴ Sǫᴜᴀᴅ [ɴᴀᴇɴ]

                                                                    ● FɪʀsTᴇᴀᴍ [ғɪʀsᴛ]

                                                                       —  PC  —                                           

                                                              ● CPU: Intel Core i7 2600

                                               ● CPU COOLER: SilentiumPC Fortis HE1225

                                               ● RAM: Crucial Ballistix 1600mhz 4x 4gb (16gb)

                                                             ● MOBO: ASRock B75 Pro3

                                     ● GPU: Gigabyte Geforce GTX 770 4gb Windforce3x (ASIC 98%)

                                             ● SSD: Kingston HyperX Fury 240gb 500mb/500mb

                                                            ● HDD: Hitachi 520gb HDD

                                                  ● PSU: OCZ Fatal1ty 550w (80+)

                                             ● CASE: SPC Regnum RG4T Pure Black

                                                     Builded: 03.2015 Updated: 10.2017

                                                                  —  SETUP  —                                           

                                                     ● MOUSE: Bloody A70 Microswitch

                                                       ● MOUSEPAD: Steelseries QCK

                                          ● KEYBOARD: Bloody B700 Lightstrike (Mechanical)

                                       ● HEADSET 1: Steelseries Siberia Elite Prism (650) Black

                                                      ● HEADSET 2: Bloody G300 White

                                                            ● HEADSET 3: Beats solo²
                                                             —  MY SOCIALS  —                                         

                                                                      ● ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ

                                          ● Dɪsᴄᴏʀᴅ: Z Λ V D#3011 [ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ 2015]

                                                               —  MY RANKS  —                                        
                                                                                                                        
                                                               sᴇʀᴠᴇʀ sᴛᴀᴛᴜs: [ᴅᴇʟᴀʏᴇᴅ]
                                                                                                                
                                                                    ʜ1ᴢ1:ᴋᴏᴛᴋ

                                      ☑ Pʀᴇsᴇᴀsᴏɴ X [www.h1z1.com] - Holding around Diamond/Master
거래를 위해 내놓은 아이템
782
소유한 아이템
2,212
거래 횟수
2,118
장터 거래 횟수
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                              Mᴏɴᴇʏ ᴡʜᴀᴛ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʀᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜɪs ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ: 10,112.03$
                                                                 [ ⇅ ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋ ⇅ ]
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
스크린샷 전시대
H1Z1: KingOfTheZOO
도전 과제 전시대
6,279
도전 과제
34
완전 정복한 게임
86%
평균 게임 완료율
좋아하는 그룹
H1Z1POT.COM - 공개 그룹
OFFICAL STEAM GROUP FOR H1Z1POT.COM
12
회원
0
게임 중
3
온라인
0
채팅 중

최근 활동

기록상 10.2시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2017년 12월 14일
기록상 11.0시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2017년 12월 10일
기록상 3.1시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2017년 12월 8일
Z Λ V D / H1Z1POT.COM 2017년 11월 23일 오전 6시 38분 
aftermarket
Marudeusz 2017년 11월 22일 오후 12시 14분 
ohh I see. Where did you bought them? (the headphones)
Z Λ V D / H1Z1POT.COM 2017년 11월 22일 오전 6시 17분 
i dont think so =D I bought these headphones on sale for 50zł (around 12€) and for example my i7 i bought for 1100zł (around 275€)
Marudeusz 2017년 11월 21일 오전 11시 59분 
When your headphones are worth more than your pc xD
Carry Potter 2017년 10월 27일 오후 1시 56분 
BossMan 2017년 10월 21일 오후 12시 25분 
Ty