bdtd91
Nguyen Binh   Hai Phong, Viet Nam
 
 
Blog Việt Hóa Game: Việt Hóa Game PC [viethoagamepc.blogspot.com]

Currently Offline
Last Online 9 hrs, 32 mins ago
Screenshot Showcase
Sổ tay
2 4
Favorite Guide
Created by - 「survfate」
102 ratings
Update tháng 5/2017: Mình vẫn dịch với một tiến độ không được nhanh cho lắm vì còn phải lo cơm áo gạo tiền trước mắt, sau khi ổn định sẽ dành nhiều thời gian hơn để dứt điểm dự án.

Recent Activity

613 hrs on record
last played on Mar 31
0.3 hrs on record
last played on Mar 31
27 hrs on record
last played on Mar 19
HanhDVis Dec 31, 2016 @ 9:25am 
¸.•°*”˜˜”*°•.¸ ¸.•°*”˜˜”*°•.¸
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ¸.•°*”˜˜”*°•.¸
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟏𝟕
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥¥☆★☆★☆¥♥ ★☆
.•*¨`*•..¸☼ ¸.•*¨`*•.
HanhDVis Dec 24, 2016 @ 9:01am 
_./'._¸¸.•¤**•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩
*•. .•* MERRY X-MAS * MERRY X-MAS * MERRY X-MAS * MERRY X-MAS <3
/.•*•.¸..•¤**•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩
HanhDVis Dec 24, 2015 @ 8:03am 

░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░
░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░
░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░
░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░
░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░
░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░
Eric Victor Oct 31, 2015 @ 9:16am 
HAPPY HALLOWEEN
мя. мυѕcℓε May 20, 2015 @ 7:09am 
mình rất thích các game bạn đã Việt Hóa,thực sự mình rất khâm phục,chúc bạn nhiều may mắn và càng sẽ phát huy nhiều thành quả nữa nhé!
Namphikiem Feb 26, 2015 @ 5:24pm 
Nhiều game vậy bạn????