bdtd91
Nguyen Binh   Hai Phong, Viet Nam
 
 
Blog Việt Hóa Game: Việt Hóa Game PC [viethoagamepc.blogspot.com]

Currently Offline
Last Online 8 days ago
Screenshot Showcase
Sổ tay
2 4

Recent Activity

27 hrs on record
last played on Nov 5, 2017
613 hrs on record
last played on Mar 31, 2017
0.3 hrs on record
last played on Mar 31, 2017
HanhDVis Dec 31, 2016 @ 9:25am 
:starite:¸.•°*”˜˜”*°•.¸:starite: :pflowers: :starite:¸.•°*”˜˜”*°•.¸:starite:
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ :starite::starite::starite:
║╚╝║══║═║═║╚╝║ :starite:¸.•°*”˜˜”*°•.¸:starite:
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ :FlashFreeze: 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 :FlashFreeze: 𝟐𝟎𝟏𝟕:fhappy:
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥¥☆★☆★☆¥♥ ★☆:pflowers::pflowers::pflowers:
.•*¨`*•..¸☼ ¸.•*¨`*•.:candynugget::candynugget::candynugget::2016popsicle::2016popsicle::2016popsicle:
HanhDVis Dec 24, 2016 @ 9:01am 
_./'._¸¸.•¤**•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩
*•. .•* MERRY X-MAS * MERRY X-MAS * MERRY X-MAS * MERRY X-MAS <3
/.•*•.¸..•¤**•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩
HanhDVis Dec 24, 2015 @ 8:03am 
:starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite:
░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░
░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░
░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░
░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░
░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░
░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░
:starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite::starite:
Eric Victor | gaming Oct 31, 2015 @ 9:16am 
:NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::nogarihelmet::nogarihelmet::nogarihelmet::NZA2_Pentagram: :NZA2_Pentagram: HAPPY HALLOWEEN :NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::csgoskull::csgoskull::csgoskull::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram:
мя. мυѕcℓε May 20, 2015 @ 7:09am 
mình rất thích các game bạn đã Việt Hóa,thực sự mình rất khâm phục,chúc bạn nhiều may mắn và càng sẽ phát huy nhiều thành quả nữa nhé!
Namphikiem Feb 26, 2015 @ 5:24pm 
Nhiều game vậy bạn????