เหรียญตราฟอยล์ Sniper Elite: Nazi Zombie Army
Pure Evil
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 27 ก.ค. 2015 @ 11:20am
(0)
Karl Fairburne
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Dr. Gerd Schwaiger
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Boris Medvedev
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Herman Wolff
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Screamer
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Skeleton
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Zombie Gunner
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Zombie Soldier
8 จาก 8 ในชุดที่ 1