เลเวล 93 XP 48,390
610 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 94
เหรียญตรา