เลเวล 93 XP 48,376
624 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 94
เหรียญตรา