เลเวล 110 XP 66,606
594 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 111
เหรียญตรา