Úroveň 93 XP 48,376
624 XP pro dosažení 94. úrovně
Odznaky