Úroveň 110 XP 66,606
594 XP pro dosažení 111. úrovně
Odznaky