Úroveň 93 XP 48,390
610 XP pro dosažení 94. úrovně
Odznaky