เลเวล 110 XP 66,094
1,106 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 111
เหรียญตรา