เลเวล 110 XP 66,657
543 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 111
เหรียญตรา