เลเวล 93 XP 48,375
625 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 94
เหรียญตรา