Úroveň 93 XP 48,380
620 XP pro dosažení 94. úrovně
Odznaky