Úroveň 110 XP 66,657
543 XP pro dosažení 111. úrovně
Odznaky