Úroveň 16 XP 2,311
89 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky