เลเวล 11 XP 1,223
177 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา