Úroveň 11 XP 1,223
177 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky