เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
13.8h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
72 จาก 167 (43%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 2:47am

Someone Set Up Us The Bomb

ชนะโดยการวางระเบิด
ปลดล็อค 22 มี.ค. @ 10:33am

Boomala Boomala

วางระเบิด 100 ลูก
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 11:26am

Body Bagger

สังหารศัตรู 25 คน
ปลดล็อค 29 ธ.ค. 2016 @ 1:02pm

Corpseman

สังหารศัตรู 500 คน
ปลดล็อค 10 มี.ค. @ 12:13pm

Second to None

ปลดชนวนระเบิดสำเร็จโดยเหลือเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที
ปลดล็อค 4 ก.พ. @ 2:08am

Counter-Counter-Terrorist

สังหารหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายขณะที่กำลังทำการปลดชนวนระเบิด
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 7:09am

Rite of First Defusal

ชนะโดยการปลดชนวนระเบิด
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 9:41am

Short Fuse

วางระเบิดภายในเวลา 25 วินาที (ไม่รวมโหมดทำลายล้าง)
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 2:45am

Newb World Order

ชนะ 10 รอบ
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 12:55pm

Pro-moted

ชนะ 200 รอบ
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 4:01am

Points in Your Favor

ทำความเสียหายรวม 2,500 หน่วยแก่ศัตรู
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2016 @ 2:11am

You've Made Your Points

ทำความเสียหายรวม 50,000 หน่วยแก่ศัตรู
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2016 @ 10:48am

Ballistic

ในโหมดคลาสสิก สังหารศัตรู 4 คนภายใน 15 วินาที
ปลดล็อค 23 ม.ค. @ 6:09am

Lost and F0wnd

ฆ่าศัตรูด้วยปืนที่ฝ่ายศัตรูทิ้งในรอบนั้น
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 3:52am

Ammo Conservation

ฆ่าศัตรู 2 คนด้วยกระสุนนัดเดียว
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 2:12am

War Bonds

ได้เงินรวม $50,000
ปลดล็อค 18 ม.ค. @ 1:19pm

Spoils of War

ได้เงินรวม $2,500,000
ปลดล็อค 3 พ.ค. @ 1:00pm

Premature Burial

ฆ่าศัตรูด้วยระเบิดหลังจากที่คุณตาย
ปลดล็อค 20 มี.ค. @ 1:51pm

Glock-18 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Glock-18
ปลดล็อค 3 ก.พ. @ 11:18am

Five-SeveN Expert

ฆ่าศัตรู 25 คนด้วย Five-SeveN
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 3:12am

AWP Expert

ฆ่าศัตรู 500 คนด้วย AWP
ปลดล็อค 24 ก.พ. @ 1:16pm

Knife Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วยมีด
ปลดล็อค 6 ม.ค. @ 8:02am

The Cleaner

ในโหมดคลาสสิก ฆ่าศัตรู 5 คนในหนึ่งรอบ
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 10:01am

Variety Hour

ฆ่าโดยใช้ปืนต่างชนิดกัน 5 แบบภายในหนึ่งรอบ
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 8:43am

War of Attrition

เป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดในรอบนั้นโดยมีผู้เล่นห้าคนอยู่ในทีมของคุณ
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 6:11am

Magic Bullet

ฆ่าศัตรูด้วยกระสุนนัดสุดท้ายในแมกกาซีน (ไม่รวมปืนซุ่มยิงและ Zeus x27)
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 11:09am

Kill One, Get One Spree

สังหารศัตรูคนที่เพิ่งฆ่าเพื่อนร่วมทีมของคุณจำนวน 4 คน ภายในเวลา 15 วินาที
ปลดล็อค 6 ม.ค. @ 9:56am

Battle Sight Zero

ฆ่าศัตรู 250 คนโดยการยิงหัว
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 11:30am

Primer

ทำความเสียหายอย่างน้อย 95% แก่ศัตรูที่โดนฆ่าโดยผู้เล่นอื่น
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 1:51am

Finishing Schooled

ฆ่าศัตรูที่พลังชีวิตถูกทำให้เหลือน้อยกว่า 5% โดยผู้เล่นอื่น
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 11:42am

Shot With Their Pants Down

ฆ่าศัตรูขณะที่เขากำลังบรรจุกระสุน
ปลดล็อค 1 ก.พ. @ 10:02am

Blind Ambition

ฆ่าศัตรู 25 คนที่ตาบอดด้วยระเบิดแสง
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 9:44am

Blind Fury

ฆ่าศัตรูขณะที่คุณตาบอดจากระเบิดแสง
ปลดล็อค 28 ม.ค. @ 11:31am

Friendly Firearms

ฆ่าศัตรู 100 คนโดยใช้อาวุธของศัตรู
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 7:38am

Expert Marksman

ใช้อาวุธทุกชี้น ฆ่าศัตรูอย่างน้อยชี้นละ 1 ครั้ง
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2016 @ 8:03am

Make the Cut

ชนะการต่อสู้ด้วยมีด
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 10:34am

Hip Shot

ฆ่าศัตรูด้วยปืนซุ่มยิงโดยไม่ซูม
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 3:55am

Eye to Eye

ฆ่าศัตรูที่ซูมปืนซุ่มยิงอยู่ด้วยปืนซุ่มยิง
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 11:56am

Sknifed

ฆ่าศัตรูที่ซูมปืนซุ่มยิงอยู่ด้วยมีด
ปลดล็อค 8 ม.ค. @ 3:36am

Snipe Hunter

ฆ่าศัตรูที่ซูมปืนซุ่มยิงอยู่ 100 คน
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 10:44am

Dead Man Stalking

ฆ่าศัตรูขณะที่เหลือพลังชีวิต 1 หน่วย
ปลดล็อค 5 มี.ค. @ 4:47am

Street Fighter

ฆ่าศัตรูด้วยมีดขณะอยู่ในรอบปืนพกในโหมดคลาสสิก
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 1:10am

Blitzkrieg

ชนะรอบภายใน 30 วินาทีโดยมีศัตรู 5 คน
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 1:10am

Piece Initiative

ชนะรอบปืนพก 5 รอบในโหมดแข่งขัน
ปลดล็อค 6 ม.ค. @ 10:39am

Give Piece a Chance

ชนะรอบปืนพก 25 รอบในโหมดแข่งขัน
ปลดล็อค 11 ก.พ. @ 1:53am

Blast Will and Testament

ชนะรอบโดยเก็บระเบิดจากเพื่อนที่ตายแล้วนำไปวางสำเร็จ
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 1:44am

Mercy Rule

ฆ่าศัตรูทั้งทีมโดยไม่มีสมาชิกทีมตาย
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 9:58am

The Unstoppable Force

ฆ่าศัตรู 4 คนในรอบเดียว
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 11:09am

The Immovable Object

ฆ่าศัตรูที่ฆ่าเพื่อนร่วมทีมของคุณ 4 คนในรอบเดียว
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 10:02am

Head Shred Redemption

ฆ่าศัตรู 5 คนโดยการยิงหัวในรอบเดียว
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 5:39am

Dust2 Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Dust2
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 1:47am

Death from Above

ฆ่าศัตรูขณะที่คุณอยู่กลางอากาศ
ปลดล็อค 12 มี.ค. @ 4:16am

Bunny Hunt

ฆ่าศัตรูที่อยู่กลางอากาศ
ปลดล็อค 30 ธ.ค. 2016 @ 7:10am

Black Bag Operation

ชนะรอบโดยไม่ทำเสียงฝีเท้าและฆ่าศัตรูอย่างน้อย 1 คน
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 1:41am

Cold War

ชนะในรอบนั้นโดยที่ไม่มีศัตรูตายแม้แต่คนเดียว
ปลดล็อค 25 มี.ค. @ 10:16am

Defusus Interruptus

หยุดปลดชนวนระเบิดเพื่อฆ่าผู้ก่อการร้ายแล้วกลับไปปลดชนวนระเบิดต่อจนสำเร็จ
ปลดล็อค 18 ม.ค. @ 6:39am

Participation Award

ฆ่าศัตรูภายในสามวินาทีหลังจากที่พวกมันเก็บระเบิดที่ตกอยู่
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 10:30am

Repeat Offender

ครองเกมศัตรู
ปลดล็อค 14 ม.ค. @ 1:54pm

Decimator

ครองเกมศัตรูสิบคน
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 10:25am

Overkill

กำจัดศัตรูที่ถูกคุณครองเกมแล้ว
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 10:13am

Insurgent

สังหารศัตรูที่ครองเกมคุณ
ปลดล็อค 14 ม.ค. @ 1:55pm

Can't Keep a Good Man Down

กำจัดศัตรู 20 คน ที่คุณถูกครองเกม
ปลดล็อค 6 ม.ค. @ 11:19am

Avenging Angel

กำจัดศัตรูผู้ที่กำจัดผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนคุณในรอบนั้น
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 3:12am

Denied!

กำจัดผู้เล่นที่ถึงระดับมีดทองในโหมด ประชันอาวุธ
ปลดล็อค 5 มี.ค. @ 4:21am

Practice Practice Practice

เล่น 100 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2016 @ 3:19am

Base Scamper

ฆ่าศัตรูที่การป้องกันตอนเกิดเพิ่งหมดพอดีในโหมดประชันอาวุธ
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2016 @ 10:24am

Still Alive

เอาชีวิตรอดนานกว่า 30 วินาที ในขณะที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 10 ในโหมดประชันอาวุธหรือทำลายล้าง
ปลดล็อค 2 พ.ค. @ 10:51am

Tec-9 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Tec-9
ปลดล็อค 5 ก.พ. @ 3:07am

Zeus x27 Expert

ฆ่าศัตรู 10 คนด้วย Zeus x27
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 2:00am

P2000/USP Tactical Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย P2000 หรือ USP
ปลดล็อค 1 ก.พ. @ 9:55am

P250 Expert

ฆ่าศัตรู 25 คนด้วย P250
ปลดล็อค 21 ม.ค. @ 8:39am

SSG 08 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย SSG 08The Hurt Blocker

ปลดชนวนระเบิดสำเร็จ 100 ลูก
46 / 100

God of War

สังหารศัตรู 10,000 คน
5,390 / 10,000

Leet-er of Men

ชนะ 5,000 รอบ
2,736 / 5,000

A Million Points of Blight

ทำความเสียหายรวม 1,000,000 หน่วยแก่ศัตรู
826,429 / 1,000,000

Cowboy Diplomacy

ช่วยตัวประกัน 100 คน
0 / 100

SAR Czar

ช่วยตัวประกัน 500 คน
0 / 500

Good Shepherd

ช่วยตัวประกันทั้งหมดในรอบ

Freed With Speed

ช่วยตัวประกันทั้งหมดใน 90 วินาทีแรก

Blood Money

ได้เงินรวม $50,000,000
11,760,150 / 50,000,000

Desert Eagle Expert

ฆ่าศัตรู 200 คนด้วย Desert Eagle
181 / 200

Dual Berettas Expert

ฆ่าศัตรู 25 คนด้วย Dual Berettas
5 / 25

Pistol Master

ปลดล็อกรางวัลปืนพกทั้งหมด

AK-47 Expert

ฆ่าศัตรู 1,000 คนด้วย AK-47
730 / 1,000

M4 AR Expert

ฆ่าศัตรู 1,000 คนด้วยปืนไรเฟิล M4
424 / 1,000

AUG Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย AUG
52 / 250

FAMAS Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย FAMAS
57 / 100

G3SG1 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย G3SG1
29 / 100

Rifle Master

ปลดล็อครางวัลการกำจัดด้วยปืนไรเฟิลทั้งหมด

P90 Expert

ฆ่าศัตรู 500 คนด้วย P90
220 / 500

MAC-10 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย MAC-10
21 / 100

UMP-45 Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย UMP-45
68 / 250

Sub-Machine Gun Master

ปลดล็อครางวัลการกำจัดด้วยปืนกลมือทั้งหมด

XM1014 Expert

ฆ่าศัตรู 200 คนด้วย XM1014
15 / 200

Shotgun Master

ปลดล็อกรางวัลที่ต้องใช้ปืนลูกซองทั้งหมด

HE Grenade Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วยระเบิด
15 / 100

M249 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย M249
5 / 100

Master At Arms

ได้รางวัลอาวุธทุกรายการ

Dead Shepherd

ฆ่าศัตรูที่กำลังแบกตัวประกัน

A World of Pane

ยิงหน้าต่าง 14 บานในรอบเดียวในแผนที่ Office

Shrapnelproof

ได้รับความเสียหาย 80 หน่วยจากระเบิดของศัตรูแล้วรอดในรอบนั้น

The Bleeding Edge

ชนะการต่อสู้ด้วยมีด 100 ครั้ง
44 / 100

Defuse This!

สังหารผู้ปลดชนวนระเบิดด้วยระเบิดมือแรงสูง

Three the Hard Way

ฆ่าศัตรูสามตัวด้วยระเบิด HE ลูกเดียว

Piece Treaty

ชนะรอบปืนพก 250 รอบในโหมดแข่งขัน
87 / 250

Clusterstruck

ฆ่าศัตรู 5 คนด้วยระเบิดที่คุณวางไว้

Wild Gooseman Chase

ขณะที่เป็นผู้ก่อการร้ายที่เหลือคนสุดท้าย ล่อผู้ปลดชนวนระเบิดจนเกิดการระเบิด

Target-Hardened

รอดจากการถูกยิงโดยศัตรู 5 คนในรอบเดียว

Clean Sweep

สังหารศัตรูทั้งทีมโดยไม่มีสมาชิกทีมได้รับความเสียหาย

Akimbo King

ใช้ Dual Berettas ฆ่าศัตรูที่กำลังถือ Dual Berettas อยู่

Italy Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Italy
10 / 100

Office Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Office
0 / 100

Aztec Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Aztec
1 / 100

Dust Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Dust
4 / 100

Inferno Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Inferno
3 / 100

Nuke Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Nuke
0 / 100

Shorttrain Map Veteran

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Shorttrain
0 / 5

Aerial Necrobatics

ฆ่าศัตรูที่อยู่กลางอากาศขณะที่คุณอยู่กลางอากาศ

Killanthropist

แจกอาวุธ 100 ชิ้นให้แก่เพื่อนร่วมทีมของคุณ
86 / 100

The Frugal Beret

ชนะสิบรอบโดยไม่ตายหรือใช้เงินเลย

Command and Control

กำจัดศัตรู 100 คนที่ถูกคุณครองเกมแล้ว
29 / 100

Hat Trick

ครองเกม ศัตรู 3 คน พร้อมๆกัน

Ten Angry Men

กำจัดศัตรู 10 คนที่คุณได้ครองเกมภายในหนึ่งแมตช์

Excessive Brutality

กำจัดศัตรูที่คุณครองเกม 4 ครั้งรวมกัน

Spray and Pray

กำจัดศัตรูสองคนในขณะที่คุณตาบอดจากระเบิดแสง

The Road to Hell

ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นจนทำให้ฆ่าเพื่อนร่วมทีม

Marksman

ชนะการแข่งขันในโหมด ประชันอาวุธ หรือ ทำลายล้าง ของทุกแผนที่

Shoots Vet

ชนะ 5 ครั้ง ในโหมด ประชันอาวุธ บนแผนที่ Shoots
0 / 5

Shorter Fuse

วางระเบิดห้าลูกในโหมดทำลายล้าง
0 / 5

Quick Cut

ปลดชนวนระเบิดห้าลูกในโหมดทำลายล้าง
0 / 5

Vacation

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Lake
0 / 5

My House

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Safehouse
0 / 5

Run of the Mill

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Sugarcane
0 / 5

Marcsman

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ St. Marc
0 / 5

Knife on Knife

ฆ่าศัตรูที่อยู่ในระดับมีดทองด้วยมีดของคุณเองในโหมด ประชันอาวุธ

Level Playing Field

กำจัดศัตรูคนที่อยู่ในระดับมีดทองด้วยปืนกลมือในโหมด ประชันอาวุธ

Gun Collector

เล่น 500 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
163 / 500

King of the Kill

เล่น 5,000 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
163 / 5,000

Gungamer

ชนะ 1 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
0 / 1

Keep on Gunning

ชนะ 25 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
0 / 25

Kill of the Century

ชนะ 100 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
0 / 100

The Professional

ชนะ 500 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
0 / 500

Cold Pizza Eater

ชนะ 1,000 รอบในโหมดประชันอาวุธ หรือโหมดทำลายล้าง
0 / 1,000

Tourist

เล่นหนึ่งรอบของทุกแผนที่ใน ประชันอาวุธ และ ทำลายล้าง

Rampage!

ชนะการแข่งขันโหมด ประชันอาวุธ โดยที่ไม่ตาย

FIRST!

เป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำการสังหารได้เป็นคนแรกในการแข่งขันแบบ ประชันอาวุธ หรือ ทำลายล้าง

First Things First

กำจัดผู้ก่อการร้ายทั้งหน่วยด้วยตัวเองก่อนที่ระเบิดจะถูกวางในโหมดทำลายล้าง

Target Secured

กำจัดหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายทั้งหน่วยด้วยตัวเองก่อนที่ระเบิดจะถูกวางในโหมดทำลายล้าง

One Shot One Kill

ฆ่าผู้เล่นสามคนติดต่อกันโดยใช้กระสุนนัดแรกจากปืนของคุณในโหมด ประชันอาวุธ

Conservationist

ชนะโหมดประชันอาวุธ โดยที่ไม่รีโหลดอาวุธใดๆ ของคุณเลย

Born Ready

กำจัดศัตรูด้วยกระสุนนัดแรกหลังจากที่การป้องกันตอนเกิดหมดในโหมด ประชันอาวุธ

Awardist

ได้รับรางวัลความสำเร็จ 100 ชิ้น

Bank On It

ชนะการแข่งขัน 5 ครั้งในแผนที่ Bank
0 / 5

Baggage Claimer

ชนะ 5 ครั้ง ในโหมด ประชันอาวุธ บนแผนที่ Baggage
0 / 5

PP-Bizon Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย PP-Bizon
25 / 250

SCAR-20 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย SCAR-20
30 / 100

SG553 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย SG553
41 / 100

MP7 Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย MP7
35 / 250

MP9 Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย MP9
26 / 100

MAG-7 Expert

ฆ่าศัตรู 50 คนด้วย MAG-7
15 / 50

Sawed-Off Expert

ฆ่าศัตรู 50 คนด้วย Sawed-Off
14 / 50

Nova Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Nova
25 / 100

Negev Expert

ฆ่าศัตรู 100 คนด้วย Negev
22 / 100

Flame Expert

ฆ่าศัตรู 500 คนด้วย Molotov หรือ Incendiary grenade
4 / 100

Train Map Veteran

ชนะ 100 รอบในแผนที่ Train
0 / 100

Galil AR Expert

ฆ่าศัตรู 250 คนด้วย Galil AR
53 / 250


;