เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
12 จาก 44 (27%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 11 ก.พ. @ 8:10am

Welcome to PEI

Find your way to Prince Edward Island.
ปลดล็อค 14 ก.พ. @ 5:27am

Hoarder

Find yourself 1000 items.
ปลดล็อค 13 ก.พ. @ 6:59am

Survivor

Kill 100 normal zombies.
ปลดล็อค 11 ก.พ. @ 8:48am

Scavenger

Find yourself 100 items.
ปลดล็อค 12 ก.พ. @ 4:10am

Camper

Harvest yourself 10 resources.
ปลดล็อค 11 ก.พ. @ 9:21am

Schooled

Gain yourself 100 experience.
ปลดล็อค 7 ม.ค. @ 2:17am

Berries

!?
ปลดล็อค 11 ก.พ. @ 8:35am

Behind the Wheel

Find yourself a vehicle.
ปลดล็อค 7 ม.ค. @ 2:06am

Welcome to Washington

Find your way to Washington.
ปลดล็อค 12 ก.พ. @ 11:15am

Crafting

Craft yourself 100 items.
ปลดล็อค 13 ก.พ. @ 5:16am

Headshot

Hit 100 headshots.
ปลดล็อค 2 ม.ค. @ 8:41am

Welcome to Russia

Find your way to Russia.A Bridge Too Far

Fail to contain the virus.

Mastermind

Fully learn all your skills.

Offense

Fully learn your offense skill tree.

Defense

Fully learn your defense skill tree.

Support

Fully learn your support skill tree.

Experienced

Gain yourself 1000 experience.
903 / 1,000

Outdoors

Harvest yourself 100 resources.
68 / 100

Psychopath

Kill 100 players.
0 / 100

Murderer

Kill 10 players.
0 / 10

Unturned

Kill 1000 normal zombies.
188 / 1,000

Hardened

Kill a mega zombie.
0 / 1

Forged

Kill 10 mega zombies.
0 / 10

Accident Prone

Die 10 times.
5 / 10

Welcome to the Yukon

Find your way to the Yukon.

Graduation

Complete your education.

Fishing

Catch yourself 10 fish.
0 / 10

Farming

Grow yourself 100 plants.
8 / 100

Sharpshooter

Hit 1000 headshots.
358 / 1,000

Hiking

Travel 50,000 m on foot.
39,590 / 50,000

Roadtrip

Travel 100,000 m by vehicle.
907 / 100,000

Champion

Win 3 arena matches.
0 / 3

Fortified

Build yourself 250 objects.
168 / 250

Soulcrystal

Paragon

Attain a respected reputation.

Villain

Attain an intimidating reputation.

Mk. II

Helping Hand

Finish a quest.

Ensign

Rise to Ensign rank in the Coalition.

Lieutenant

Rise to Lieutenant rank in the Coalition.

Major

Rise to Major rank in the Coalition.

Welcome to Hawaii

Find your way to Hawaii.

Extinguished

Kill a magma zombie.


;