เลเวล 9 XP 932
68 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา