Úroveň 9 XP 933
67 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky