[ZB.Community] Sgt. Lyrtax
 
โปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัว
 
เกมแบนหลายครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
138 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด