Понастоящем инвентарът на Salvadormeister е личен.