ᴅɴʟ ♡
ᴅᴀɴɪᴇʟ :)ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ   Sweden
 
 
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎     ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎ ‎  ‎‎‎‎
  
                                                                                                               
                       64Id: 76561198125260353
                        ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ: 29th ᴊᴀɴᴜᴀʀʏ
                         𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫
                          TeamSpeak — 24.164.157.29:6748

   
   
Ga Memes 626 / 1337  
 
                                                      
 
( ͡◉ ͜ʖ ͡◉) [emyarod.github.io] ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙) [www.staggeringbeauty.com]
ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃˡᵒⁿᵉ ᵃᵗ ʰᵒᵐᵉ [puu.sh]
   
                                    
Currently In-Game
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Screenshot Showcase
sᴋʏ ∟
375 39 30
 readme.txt                                                                           ⎯ ❐ ⤬
                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                
                     ᴘᴄ sᴘᴇᴄs                                      ᴛʀᴀᴅᴇ                                      sᴏᴄɪᴀʟ
                     
                                                                                                                  ·                                                                                                                                                  

Recent Activity

1,484 hrs on record
Currently In-Game
1.4 hrs on record
last played on Apr 25
18.0 hrs on record
last played on Apr 23
Theodore Apr 24 @ 1:14pm Theodore Apr 24 @ 1:14pm Theodore Apr 24 @ 1:14pm Theodore Apr 24 @ 1:14pm Theodore Apr 24 @ 1:14pm Theodore Apr 24 @ 1:14pm