DustyDingo
Australia
 
 
Hey guys, I have all my hobbies and things I like to do listed below |
V


▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄
░_____________________█______________________░
░____________________██______________________░
░___________________████____________________░
░_____█____________█████__________█________░
░_____██__________██████_________██_______░
░_____████_______███████_______███_______░
░_____██████____████████____█████______ ░
░__█_____██████__██████__███████___█___░
░_██______██████_█████_████████____██_ ░
░_████_____██████_███_██████_____█████ ░
░__█████████__████_█_███_█_█████████_ ░
░_____█████████__█_█_█_███████████____ ░
░_________█████████████████████________░
░_______________███_█_████_________________░
░_____________█████_█__█████______________░
░___________██_______█_______██_____________░
░____________▀______▄█▄_______▀_____________░
░░░░░░░░░░░░░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░.▄██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░.▄███░░▄███▄░░░▄▄▄▄░░░░░░░░░
░░░░░░░.██▀██░░██▀██░░██▀▀██░░░░░░░░
░░░░░.▄██▄▄██▄░░▄██▀░░██░░██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░.██░░███▄▄░░██▄▄██░░░░░░░░
░░░░░░░░░.▄██▄░░░░░░░░░▀▀▀▀░░░░░░░░░

最近動態

566 記錄時數
最後執行於 03 月 26 日
0.9 記錄時數
最後執行於 03 月 11 日
306 記錄時數
最後執行於 03 月 8 日
成就進度   94 / 167
DustyDingo 01 月 23 日 @ 下午 1 時 04 分 
xD
DustyDingo 2016 年 05 月 12 日 @ 下午 10 時 41 分 
k bby :3
///// 2016 年 05 月 12 日 @ 下午 6 時 24 分 
╭━━━━━━━---------╮
┃  ● ══  |
┃██████████████┃
┃██████████████┃
┃██████████████┃
┃█ Come outside, ██┃
┃█ I've got the ██┃
┃█meme ( ͡° ͜ʖ ͡°) ███ ┃
┃██████████████┃
┃██████████████┃
┃██████████████┃
┃    ○      ┃
╰━━━━━━━---------╯
DustyDingo 2016 年 05 月 8 日 @ 上午 12 時 44 分 
<3
Aldi 2016 年 05 月 8 日 @ 上午 12 時 40 分 
smellorists win
DustyDingo 2016 年 05 月 6 日 @ 下午 7 時 49 分 
<3 ;3