9 people found this review helpful
Recommended
0.0 hrs last two weeks / 132.0 hrs on record
Posted: Oct 9 @ 12:25pm

[✓] Sympatyczne postacie, każda z własną historią
[✓] Uprawa różnorodnych roślin
[✓] Hodowla zwierząt
[✓] Niespieszna rozgrywka
[✓] Przygoda, walka, rozwój postaci
[✓] Co-op (co prawda z modem, ale jest)

[✗] Nudna na dłuższą metę, jeśli gra się samemu
Was this review helpful? Yes No Funny