🐲 Smoczny
ℳ𝓪𝓽𝒆𝓾𝓼𝔃   Wroclaw, Poland
 
 
- Did you just put that thing in your Inventory?
- Yeah. What?
- Ooookay then.
目前離線
最近一次上線 5 小時10 分鐘前
成就展示欄
7,579
成就
30
全成就達成遊戲
41%
平均遊戲完成度
最愛遊戲
487
遊戲時數
88
成就

最近動態

總時數 320 小時
最後執行於 11月 22 日
總時數 68 小時
最後執行於 11月 22 日
總時數 0.1 小時
最後執行於 11月 21 日
成就進度   0 / 38
< >
留言
Mmesek 10月 11 日 @ 上午 6 時 16 分 
i Ja! :D
🦌 TheoMarque 2016 年 12月 28 日 @ 下午 12 時 53 分 
O, zobacz, tu też jestem... xD
Narina 2015 年 8月 26 日 @ 上午 12 時 44 分 
Skoro Pit robi już spam... :v
Pitgram 2015 年 6月 13 日 @ 上午 11 時 30 分 
Nie komentarz do statystyk, wcale